Julemøte

Minner om julemøte på Tunehytta tirsdag 13 des.kl.19.

Husk påmelding til Åse N. pga servering.

Ønsker alle vel møtt.

Bli medlem