Tune Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget - en møteplass for kvinner i alle aldre

Tune Bygdekvinnelag ønsker alle kvinner i bygda og byen velkommen til å besøke oss.

Bygdekvinnelaget arbeider for et aktivt bygdemiljø, tar vare på kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygger på likeverd, demokrati og kristen kulturarv.

Laget er partipolitisk nøytralt.

Tune bygdekvinnelag er organisert som et lag i Østfold Bygdekvinnelag som igjen er en del av Norges Bygdekvinnelag. Les gjerne mer på : Bygdekvinnelaget.no

Møtested er Tunehytta , Grålum hver 3.tirsdag hver mnd (untatt juni,juli og august) kl.19.

Varierende foredrag, demonstrasjoner etc

Servering Rundstykker,kake og kaffe.

Utlodning

Kontaktperson: Astrid Bjor. Epost: astrihe@frisurf.no,  Tlf: 416 815 66

 

 

Vi har strikkecafe hver torsdag kl.11 - 15 på Tunehytta. Servering av rundstykker, vafler og kaffe. Leder: Torild Limås

 

Vi har også Vevstue sammen med Agnalt Bygdekvinnelag. 

Sted: Agnalt Grendehus hver onsdag. Leder: Liv Solveig Utne

 

Bli medlem