Leder med Hustavlemottagere, Åse Næss, Astrid Bjor, leder Reidun Nordby
Leder med Hustavlemottagere, Åse Næss, Astrid Bjor, leder Reidun Nordby

Tune Bygdekvinnelag`s historie

Et lite innblikk i lagets historie

Tune Bondekvinnelag ble stiftet 12.februar 1923. Det var Hjalmar Skjelle som hadde ideen om å starte et bondekvinnelag i bygda. Stiftelsesmøte ble holdt på Kalnes Jordbrukskole,og fru Kolstad var den første leder. Hun var gift med daværende leder på landbrukskolen. Andre styremedlemmer var fru Skjelle på Yven, fru Berg Skjøren, fru Lundestad, fru Brevik, frk. Lundestad. Laget hadde 20 medlemmer ved oppstart, og kontigenten var 1 kr.

I krigsårene var laget passivt, men to av lagets medlemmer ringte hverandre og gratulerte med dagen den 12.febr. hvert år.

Ved oppstarten fikk laget navnet: Tune Kvindelag av Norsk Bondelag. i 1995 ble navnet endret til Tune Bygdekvinnelag. Det var nok et forsøk på å fange interesse for andre enn "bondekoner", og idag er nok de fleste "Bygdekvinner".

Det er morsomt å lese medlemslister fra de tidlige årene. Da var det fru og frøken og noen hadde både fornavn og etternavn. De fleste lærerfruer på Kalnes var medlemmer i laget og de het fru lærer Larsen og frøken kjøkkenbestyrer Hansen. Det sier noe om forskjellen på bondekvinnene og lærerfruene den gangen.

Det ble sagt av et av våre nabolag at vi var heldige som hadde Kalnes. Og det er sant, det var alltid mulig å benytte seg av Kalnes til store og små arrangement. Vevstua holdt til der i mange år. Etter hvert ble Kalnes en av fylkets videregående skoler og samarbeidet idag er nesten fraværende. Bindeleddet idag er deltagelse  på Åpen gård arrangement sammen med Agnalt Bygdekvinnelag, et lag vi har mye samarbeide med.

Ved starten var det 20 medlemmer, og det holdt seg på det nivå frem mot 1950 tallet. I 1955 var det 43 medl. og kontigenten i 1951 var 3kr. på 1980 tallet var det ca.35 medl. og etter det har det desverre gått nedover til ca.20 medl. og kontigenten er 600 kr.

Vi har en utfordring med høy alder og liten tilgang av yngre kvinner.

 

TBK har gjennom tiden hatt 5 æresmedlemmer:

Ved 25 årsjubileet i 1948 Ingrid Kolstad (gift med statsminister Kolstad), lagets første leder.

Ved 35 års jubileet i 1958: Anna Brevik Tune og nina Åserud

Ved 40 års jubileet i 1963: Olga Hagen og Sofie Bjørnland

Dagens Tune Bygdekvinnelag driver vevstue og strikkecafe. Den har blitt populær og hver torsdag formiddag møtes 20-30 damer til strikking og en god prat over en kaffekopp eller to. Strikkecafeen har strikket tepper, gensere , lue og sokker til Haydomsykehuset i Tanzania. Ganske mye er levert i de åren vi har vært aktive.Også norske sykehus har mottatt tepper og luer fra oss. Strikkecafeen har hatt flere utstillinger på Tune Bibliotek.

Vi deltar hvert år på Smålensmarken, sammen med Agnalt, og vi pynter kirken til høsttakkefest.

Strikkehjelp på Grålum skole er også noe vi har bidratt med, men det er leit å se hvor liten vekt det legges på håndarbeide i skolen idag.

I 2013 feiret vi 90 års jubileum, og noen bilder derfra er det du kan se nedenfor.

 

 

Bli medlem