Førstehjelpsundervisning ved Røde Kors

Førstehjelpsundervisning i Ullensaker Bygdekvinnelag

23. januar 2019.  Ullensaker Bygdekvinnelag fikk grundig innføring i førstehjelp av hjelpekorpset i Røde Kors.  Skal vi hjelpe til ved en ulykke er det viktig å gjøre seg sjøl synlig.  Ringe 113.  Det bør ligge en førstehjelpspakke i bilen.  Vi ble vist forskjellige ulykkessenarier.  Og vi fikk se hvordan en hjertestarter brukes.  De to som brukte kvelden til å undervise oss, 25 stykker fra Bygdekvinnelaget, Bondelaget og Bygdeungdomslaget, var veldig flinke.  Det er kjempeviktig innsats de  frivillige gjør ved siden av jobb og familie.  

Bli medlem