Ullensaker ordfører Tom Staahle, UBK leder Anne-Lise Lund, NBK leder Ellen Krageberg
UBK fane laget av Tone Bjørge, ferdig 17. mai 1993
Det første styret i Ullensaker Bondekvinnelag 1927
Stiftelsesprotokoll 19. mars 1927
Hyggelig prat rundt bordet.
Inger Hertzenberg i Romeriksbunad og Irene Furulund
Nydelig jubileumsbløtkake.

Ullensaker Bygdekvinnelag 90- årsjubileum, feiret 24.mars

45 gjester deltok på festen;Ordfører Tom Staahle, den nye kultursjefen Jon Henrik Solhei, leder i Norges Bydekvinnelag Ellen Krageberg, leder i Akershus Bygdekvinnelag Marit Tomter, ledere fra nabobygdene og medlemmer fra laget vårt.  Noen menn var også med  .Leder Anne Lise Lund ønsket velkommen og fortalte fra lagets historie.  Ordfører Tom Staahle hadde hyggelige ord til laget.  Ledere i NBK og ABK kom også med rosende ord til 90-års jubilanten.  Mange hyggelige hilsner.   En hilsen med  dikt av  Hans Børli.  Blomster og gaver vanket også.  Koldbordet smakte fortreffelig.

Underholdning av «Underholdningsvogna» - to spreke jenter – var populært.  De sang   Vera Lynn sanger, «….erru  gla`  i meg enda,  Karl Johan…….»  og flere sanger.

Nydelig bløtkake laget av konditor Elin Lambine  og kaffe satte punktum for et vellykket 90 årsjubileum i Ullensaker Bygdekvinnelag.

Ullensaker Bygdekvinnelag (Bondekvinnelag) ble stiftet 2. mars 1927.  Det startet med 47 medlemmer.  Hver skolekrets var  representert i det første styret.

I begynnelsen av 1930 årene ble det holdt 9 foredrag rundt om i Ullensaker om en sunnere husholdning.  Det ble servert grovbrød, skonrokker og sunnhetskaffe.

Sammen med Østlandske Melkesentral ble det arrangert melkedemonstrasjon.  Målet var å bytte ut kaffekjelen med melkemugga og sirupskrukka med osten.

På årsmøtet i 1939 ble det valgt husflidsnemd og den første studieringen ble satt i gang.

Under krigen ble det holdt foredrag om sylting og oppfordret til å bruke hagen til matnyttige vekster.

Inga Kjos ble lagets første formann, viseformann Olava Wiig og kasserer Inga Nygaard. 

Det var stor kursvirksomhet, vevkurs, plantefarging av garn og tøy, lindyrking.

I 1929 holdt dr Sopp foredrag, «Maten vi lever av ved et fornuftig matstell.»  Han mente at veien til helsa gikk gjennom kjøkkenet – ikke gjennom doktor og apotek.

Medlemstallet steg jevnt og trutt, og i 1980 hadde laget 263 medlemmer.  I 1981 ble det startet husflidslag.  Da forsvant mange av Bondekvinnene dit.

Ullensaker Bondekvinnelag engasjerte seg sammen med historielaget i å starte en bygdesamling. Mye gammelt ble samlet inn fra gårdene, registrert og tatt vare på.  Algarheim Bygdesamling ble åpnet i 1983.

Laget fikk egen fane.  Den ble laget av Tone Bjørge og var ferdig til 17. mai 1993.

På lagets årsmøte i 2003 ble det vedtatt å endre navnet til Ullensaker Bygdekvinnelag.

I dag er det 76 medlemmer.  Det er stor aktivitet i laget.

Bli medlem