Ullensaker Bygdekvinnelag. Årsmøte 2020. Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Ullensaker Bygdekvinnelag 2020/2021.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 26. oktober 2020 ble vedtatt.  Dokumentet er vedlagt.

Ny leder, Hanne Lersveen ønskes hjertelig velkommen.  Det nye styret og alle med verv ønskes lykke til med arbeidet i 2020.

 

God Jul og gode ønsker for det nye året til alle medlemmene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem