Plakaten som har stått på Numedalsnett
Plakat ang. stiftelsesmøte for BYGDEBILEN

Bygdebil kommer til Nore og Uvdal

Bygdebilen kommer til kommunen i løpet av våren!

Nesten ikke til å tro, men etter iniativ fra Uvdal Bygdekvinnelag, og etter informasjon fra interimsstyret velger vi å tro at Bygdebilen blir en realitet.

Nå er det bare å håpe at interessen fra mange andre lag og foreninger og enkeltpersoner vil vedvare og bli omsatt i konkrete handlinger.

Bli medlem