Aftensmat med mye godt
Aftensmat med mye godt
Uten mat og drikke..
Uten mat og drikke..
Anna og Marie
Anna og Marie
Mye godt som alltid!
Mye godt som alltid!

Novembermøte i Vardal bygdekvinnelag

Novembermøte i Varal bygdekvinnelag om palliativ behandling ble formidlet med alvor og litt humor, noe som også er svært viktig for folk med uhelbredelig kreft. 

 

Vardal bygdekvinnelag avholdt medlemsmøte onsdag 6.nov. på Øverby. Nestleder Vigdis Øksne, ønsket velkommen. Vi startet med å synge «Vennskapsvise». Deretter leste Vigdis diktet» Det er langt mellom venner»

Tema for møte var Palliativ behandling, og Vigdis ga ordet til kveldens gjest; Synøve Revling Holm. Hun er kreftsykepleier, og jobber ved palliativt team ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Teamet består av en lege og to kreftsykepleiere. Alle sykehus i Innlandet har lindrende enhet, men det er bare på Gjøvik de har med en lege i teamet.

Palliativ behandling/lindrende behandling har som mål å gjøre livet så bra som mulig både for pasienter i alle faser av en alvorlig sykdom. Hovedfokus er å forebygge og lindre smerter. Dess lenger du går med smerter, dess verre blir det. Noen tror de blir for avhengig av smertestillende. Da får de hjelp og veiledning i forhold til dette. Men det er også viktig med gode samtaler om viktige ting i livet. Det er kreftpasienter som utgjør den største andel av pasienter. Når det gjelder pårørende til alvorlig syke pasienter, trenger også de å bli sett, og å ha noen å prate med.

Uansett om det gjelder pasienter eller pårørende er det viktig å ta seg tid til å sette seg ned å prate om hvordan de har det. Palliativt team på Gjøvik bistår også kreftsykepleiere i andre kommuner med hjelp og råd.

Nestleder takket Synøve for et fint og interessant foredrag. Synnøve fikk overrakt en gave, en engel, som takk.

Så var det klart for bordvers og mat. Haug/ Lundstein krets stod for bevertningen denne kvelden.  Etterpå gjennomgikk nestleder Vigdis høringsutkast til Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026.

Etter dette ble det åresalg og trekning. Som avslutning leste Vigdis diktet «Fortell meg» av Ragnhild Bakke Waale før hun takket for frammøte og ønsket alle vel hjem.

Ref.

Bli medlem