Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2017-2018

Leder: Vigdis A. Kristiansen – gjenvalg for 1 år.

Nestleder: Jorun Skarkerud - ikke på valg

Sekretær:Gry Elisabeth Myhrvold, ny for 2 år

Kasserer:  Inger Willerud – ikke på valg

Studieleder: Marie Røyr – ikke på valg

Varamedlemmer til styret: 1. vara: Ragnhild Thune – gjenvalg for 1 år,

2.vara: Aud Leonardsen – gjenvalg for 1 år.

Vigdis Øksne ble valgt for 1 år i valgkomiteen for Gry Elisabeth Myrvold. 

Randi Evensen ble valgt som ny i valgkomiteen for 3 år.

Bli medlem