Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2020-2021

 

Styret:

Leder: Anna Opheim - ny 1 år.

Nestleder:  Margunn Nummedal  - ny 2 år

Kasserer:  Marie Røyr - gjenvalg 2 år

Sekretær: Vigdis Amlien-Kristiansen - ikke på valg

Studieleder/ styremedlem: Gøran Rostad Bertoia -  ny 2 år

Varamedlemmer til styret:

1. vara: Ragnhild Thune – gjenvalg for 1 år,

Vev-ansvarlig: Vigdis Amlien-Kristiansen - ikke på valg 

Valgkomité 2019-2020:

Lise Hammerud ble gjenvalgt for 1 år som medlem i valgkomiteen - Leder

Kari Fægri Andersen  - valgt for 2 år.

Liv Unni Berget - valgt for 3 år.

 

Bli medlem