Hopp til hovedinnhold

Vardal Bygdekvinnelag

Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2021-2022

 

Styret:

Leder: Anna Opheim - gjenvalg 1 år.

Nestleder:  Margunn Nummedal  - ikke på valg

Kasserer:  Marie Røyr - ikke på valg

Sekretær: Vigdis Amlien-Kristiansen - gjenvalg 2 år

Studieleder/ styremedlem: Gøran Rostad Bertoia -  ikke på valg

Varamedlemmer til styret:

1. vara: Ragnhild Thune – gjenvalg for 1 år,

2.vara: Laila Strand Nilsen - ny 1 år

Vev-ansvarlig: Vigdis Amlien-Kristiansen - gjenvalg 2 år

Valgkomité 2019-2020:

Kari Fægri Andersen -1 år som medlem i valgkomiteen - Leder

Liv Unni Berget  - valgt for 2 år.

Grethe Malterud- valgt for 3 år.