Styret i Vardal Bygdekvinnelag

Styret 2018-2019

 

Styret 2019-2020:

Leder: Gerd Turid Rødningsand – gjenvalg 1 år.

Nestleder: Vigdis Øksne - ikke på valg 

Kasserer: Anna Opheim – ny 2 år

Sekretær: Vigdis Amlien-Kristiansen - ny 2 år

Studieleder/ styremedlem: Marie Røyr – ikke på valg

Varamedlemmer til styret:

1. vara: Ragnhild Thune – gjenvalg for 1 år,

2.vara: Kari Nordhagen - ny 1 år

Valgkomité 2019-2020:

Randi Evensen ble gjenvalgt for 1 år som medlem i valgkomiteen - Leder

Lise Hammerud - valgt for 2 år.

Kari Fægri Andersen - valgt for 3 år.

 

Bli medlem