Hvordan få inkludert alle kvinnene i bygda vår?

En inspirerende kveld  hvor inkludering var tema.

Den 11. februar var vi så heldige at vi hadde besøk av Sosan Asgari Mollestad  som er leder for KvinnerUT prosjektet.  
Noen i laget møtte Sosan på Sonestyretmøtet i Oslo før jul, og vi i Vestby fant ut at henne ville vi ha på besøk til laget. 
Vestby bygdekvinnelag har kanskje arbeidet så mye med temaet inkludering av kvinner i bygda, men vi har heldigvis en veldig aktiv
Frivillighetssentral her som har tilbud om Språkcafe og annet. 

En innvander kan være så mangt. Det viser seg til og med at vår konge opprinnelig er en innvandrer, da definisjonen for innvandrer er at 
3 av fire besteforeldre må være norske. Vi har mange ulike grupper innvandrere i Norge idag. Noen kommer som flyktninger, andre kommer på 
grunn av jobb. Mange klarer seg fint og føler seg integrert, men det er kanskje ikke alltid at kvinnene føler seg inkludert. 
Dette har vi nå lyst til å gjøre noe med. 

Sosan ga oss mange tips til hva vi kunne gjøre som lag, og tips til hvordan vi kan gå frem. Det er så mange ting man kan gjøre for å samle ulike
kvinner fra ulike grupper, og vi som er et aktivt lag, bør kunne få til noe, og da i samarbeide med Vestby Frivillighetssentral. 
Vi fikk også et lite innblikk i Sosans historie, og hun kom selv som flyktning fra Iran til Norge for over 30 år siden. 

Tusen takk for all inspirasjon, dette vil vi jobbe videre med.  

 

 

Bli medlem