ÅRSPLAN

HAUST 2020

07.09- 11.09. Baking til Smalahovesleppet

(Tvildemoen ,Vestnorsk Kulturakademi)

15.09. Kl. 19.00 Møte på Mølster v/ Eirik Helleve

Tema: Interessante kvinner som levde her på 1800-talet.

Rundtur i den digitale modellen anno 1930.

Litt om planane til Mølster          Påmelding

25.09 og 26.09.Steiking av blodpannekaker m.m. og pakking

til  Smalahovesleppet (Tvildemoen )

26.09. Smalahovesleppet  Sal av bakevarer på Torget

27.10. kl. 19.00 Årsmøtet ( Tvildemoen)

16.11. kl.19.00 Møte ( Tvildemoen)

Vitjing av Astrid Farestveit og Jørgen Sarto Jørgensen,

gullsmed og smed.                       Påmelding

03.12. kl. 19.00 Adventsmøte ( Tvildemoen)

Andakt: Kari Bye                          Påmelding

05.12. Open dag på Tvildemoen

VBK driv kafeen og «bakestasjon» for born ?

03.01.21  kl 16.00 Jolafest ( Vonheim)

Tale v/ Herborg Bryn  Åsa Gunnarsdottir, leiaren i HBK ,

 blir med oss                                 Påmelding

Måndagsturane – Oppmøte på parkeringsplassen v/ Langa-

brua kl.11.00 Turleiarar:

Ingeleiv H.( 95937291) Sigrid H.(90846267) Målfrid F.(95369494)

Utleige av bunad/bunadsdeler: Sigrid Haug Tlf. 90846267

Treng du skyss til møta våre: Ring Tlf.91348244 el.98090702

Påmelding til møta: 98090702

Grunna koronaepedemien, er alle bakekursa i haust avlyste,

og me har påmelding til dei fleste av møta våre.

Bli medlem