Hopp til hovedinnhold

Mangfold og inkludering på topp i Norges Bygdekvinnelag

I den politiske plattformen til Norges Bygdekvinnelag heter det at vi må skape et felleskap med basis i felles verdier og grunnleggende plikter og rettigheter som gjelder alle. Samtidig må det være rom for forskjeller i kultur, livssyn, levesett og meninger i et demokratisk og fritt samfunn. Vi må bygge fellesskap mellom alle kvinner i Norge, og jobbe aktivt for å inkludere innflyttere i våre lokalsamfunn.

I vår ferske strategi mot 2026 følges dette opp hvor det heter at medlemmene speiler mangfoldet i lokalsamfunnet. Med en slik tilnærming kan vi oppnå:

 • flere medlemmer

• flere ressurser

• fornye og videreutvikling av aktiviteter

• utvikle både medlemmene og organisasjonen

• nye perspektiver og ny kunnskap

• en åpnere organisasjonskultur

• mer innflytelse i samfunnet

• at bygda er et godt sted å bo for alle

• engasjere enkeltmennesker

 

Norges Bygdekvinnelag ønsker å sikre mangfold i alle ledd i organisasjonen som en naturlig del av organisasjonskulturen. Mangfold betyr at alle får en plass i fellesskapet. I en organisasjon skaper mangfoldet rom for mange ulike variasjoner og muligheter for engasjement, aktiviteter og utvikling.

 

Tiltak

Organisasjonsledd Tiltak / Aktivitet
Styret i Norges Bygdekvinnelag
 • Tydeliggjøring av mangfoldsatsningen i organisasjonens styringsdokumenter som strategiplan, politisk plattform, arbeidsplan, handlingsplaner o.l.
 • Bevisstgjøring og holdningsskapende innsats for å fremme og styrke inkluderings- og mangfoldsarbeidet innad i organisasjonen
Distriktslag
 • Inkluderings- og mangfoldsansvarlig i hvert distriktslag med ansvar for å støtte til og oppfølging av inkluderings- og mangfoldsarbeidet i lokallagene
 • Rapportering av inkluderings- og mangfoldsarbeidet i årsmeldingsskjema
Lokallag
 • Inkluderings- og mangfoldsansvarlig i lokallagstyre
 • Mangfoldsperspektiv i verving av nye medlemmer
 • Innsats for inkludering og mangfold i tillitsverv
 • Benytte seg av aktuelle lokale støtteordninger
 • Rapportering av inkluderings- og mangfoldsarbeidet i årsmeldingsskjema
Administrasjon
 • Tydeliggjøre mangfold og inkludering (skriftlig og visuelt) i informasjon- og dokumentasjonsproduksjoner.
 • Inkluderende profil i sosiale medier
 • Artikler, informasjon, innlegg og foto i «Bygdekvinner» som fremmer og bygger under mangfolds- satsningen
 • Informasjon om aktuelle støtteordninger i forbindelse med inkluderings- og mangfoldsarbeid til distrikts- og lokallagene