Vil ditt lokallag delta på kulturminnedagene?
Vil ditt lokallag delta på kulturminnedagene?

"Min kulturminnedag"

Gjennom prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» kan arrangører søke om kr 20 000,-støtte til sine arrangement. Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival med små og store arrangement i hele landet. Bli med på festen 4.-12. september 2021!

Les mer om kulturminnedagene og søk om støtte til ditt arrangement!

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB vil Kulturminnedagene for første gang gi økonomisk støtte til arrangører som i større grad ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Gjennom prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» kan arrangører søke om støtte til sine arrangementer.

Kulturminnedagene markeres i tidsrommet 4. – 12. september og fristen for å søke støtte er satt til 23. april 2021.

Frivillige lag blir oppfordret til å søke 
Det kan søkes om opptil 20.000, - og frivillige lag og foreninger oppfordres til å søke. Det er allerede mange flinke kulturminnedagsarrangører rundt om i landet, som formidler vår mangfoldige kulturarv og lager relevante arrangement som engasjerer og inkluderer flere forskjellige målgrupper. Vi ønsker at enda flere blir med på denne viktige markeringen.

Alle trenger å være en del av et fellesskap. Kulturminnedagene er en mulighet og et møterom der formidling av kulturarv og historie gir grunnlag for samarbeid og skaper tilhørighet og forståelse av vår identitet, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det blir spennende å se hvordan arrangementene i 2021 vil se ut, med de mulighetene og begrensningene som finnes i september i år.

Årets tema er "DIALOG"
Tema for Kulturminnedagene i 2021 er «DIALOG». Her utfordres arrangørene til å ha et ekstra fokus på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv. Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og kulturer. I dag skjer denne utviklingen fort gjennom mobilitet, ny teknologi og digitale hjelpemidler. Hvordan har vår kommunikasjon og måten vi lever på endret seg i takt med utviklingen?

 

Om kulturvernforbundet og kulturminnedagene

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon med 29 medlemsorganisasjoner som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Norge Bygdekvinnelag har vært assosiert medlem av Kulturvernforbundet siden 2018.

Kulturvernforbundet er ansvarlig for «Kulturminnedagene» som er Norges største historie- og kulturarvfestival. Frivillige lag, foreninger, private eiere av kulturminner, kommuner, museer og organisasjoner kan bli på den årlige markeringen gjennom forskjellige arrangementer for å formidle kulturarven.

Les mer om Kulturvernforbundet på www.kulturvern.no 

Bli medlem