Eidsbygda. Foto: Monika Frisvold Vågan, leder Møre og Romsdal Bygdekvinnelag.

Norges Bygdekvinnelag ønsker alle en riktig god jul!

Administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag tar juleferie fra 22. desember. Vi er tilbake 2. januar 2019. Ta kontakt om noe haster.

Vi vil takke alle våre lokallag og fylkeslag for fantastisk innsats i 2018. Aktivitetene i lokallagene gir oss møteplasser for aktive kvinner og her har opplevelsene stått i kø i året som er gått.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år, og gleder oss til å være på plass igjen i 2019.

Foto: Monika Frisvold Vågan.

Markering av 100-årsdagen til vår folkekjære forfatter Hans Børli 

8. desember 2018 var det 100 år siden Hans Børli (1918–1989) ble født. Gjennom hele året har det pågått store og små feiringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi i Norges Bygdekvinnelag ønsker å hylle vår folkekjære lyriker og har fått tillatelse til å gjengi det vakre diktet «Mors julekveld». Diktet ble utgitt i diktsamlingen Men støtt kom nye vårer, utgitt i 1949.

Om diktet skriver vi intet mer, for det er som Børlis datter Beathe Børli Karterud skriver til oss: «Opplevelsen står  i diktet».

 

Mors julekveld

Je sitter og tenker på julekveld, mor –

je mins den så vel fra før:

Når maten sto ferdig i skåp og på bord,

og høgtida knakket på dør,

 

da kom du fra fjøset i nyfallen snø

med kveldsmjølka skumkvit i spann.

Og tusentall froststjerner tok til å strø

sitt sølv over helgstille land.

 

Du stanset på stien. – Du sto der og såg

med sinnet mot høgtida spent.

Som alteret kvitduket Køsslia låg

og lys hadde stjernene tent.

 

Slik sto du der mangen en julekveld blå

på fjøsstien – lita og trøtt.

Men aldri hørte du klokkene slå

den kvelden da Jesus vart født.

 

Nei, malmljomen trøtnet mot granskog og tall

der langt bakom høgdenes ro.

Nærmere er det til Betlehems stall

for den som har enfoldig tro.

 

Om aldri ei tårnklokkes dirrende klang

til deg djupt i skogen fant inn,

så tonte dog viddenes julekvelds-sang

mildt mot ditt menneskesinn.

Hans Børli

 

Ta kontakt med:

Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag

Tlf. 911 42 611

E-post: ellen@krageberg.no 

Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag

Tlf. 970 86 879

E-post: cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no

Bli medlem