Torunn Hovde Kaasa. Foto: Helle Cecilie Berger.
Torunn Hovde Kaasa. Foto: Helle Cecilie Berger.

Slik kan ditt lag hjelpe flyktninger

Torunn Hovde Kaasa gir gode råd om hvordan Bygdekvinnelagene kan bidra til å integrere flyktninger som bosettes i kommunene.

Torunn er leder i Telemark Bygdekvinnelag og flyktningkonsulent i Hjartdal kommune. 

Hun trekker frem alle lokallagene rundt om i Norges Bygdekvinnelag som har gjort gode tiltak og som tydelig viser at organisasjonen vår er full av muligheter.  

 Dette er jo rollen til Bygdekvinnelaget, vi tar oss av det lokale, det nære, sier hun.

BYGDEKVINNELAGENE HAR ÅPNET BYGDENE

Et eksempel er Inderøy Bygdekvinnelag som har skrevet trainee-kontrakt med Harya Zekaryas fra Eritrea. Hun ble også valgt inn i lokallagets styre.

– Siden vi satte i gang integreringstiltaket «Vi åpner bygda» i 2010 er det blitt gjennomført over 300 integreringstiltak i regi av Norges Bygdekvinnelag. Målsetningen er der fortsatt, at lokallagene skal bidra til at bygda blir rausere, åpnere og mer inkluderende i møte med innflyttere fra inn- og utland, sier Torunn.

SØK OM MIDLER TIL INTEGRERENDE TILTAK

Det er mulig for frivillige organisasjoner å søke midler til å utføre integrerende tiltak. Et av tiltakene i Regjeringens strategi mot barnefattigdom, 2015 til 2017, er å støtte organisasjonenes egne gode tiltak slik at flere barn og unge fra fattige familier får mulighet til å delta i organisert frivillighet utenfor idretten. Midlene vil gå til laget, mens medlemmene av laget legger ned gratis innsats.

I 2015 betalte Oslo kommune Røde Kors 2,6 millioner kroner i støtte for leksehjelp, så det er fullt mulig å få tilskudd til gode frivillige tiltak.

FRIVILLIGHETSSENTRALEN HAR EN NØKKELROLLE

Torunn er klar på at kommunene er interessert i å samarbeide med frivillige organisasjoner. Et formalisert samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner kan skjeulike måter: 

1. Kommunen kan invitere til samarbeid

2. Frivillige organisasjoner kan ta kontakt og spørre hva de kan bidra med

​– I det formaliserte samarbeidet kan kommune og frivillig organisasjon sammen løse utfordringene i lokalsamfunnet med å integrere flyktninger, forklarer Torunn.

I koordineringen av det frivillige arbeidet har Frivillighetssentralen en nøkkelrolle.

AVTALE MED FOTBALLGRUPPA

Gode arenaer for å starte integrering er felles interessefelt som idrett og musikk. Her finnes aktiviteter som ikke lar seg begrense av språk. I Hjartdal har kommunen en avtale med fotballgruppa i Heddal idrettslag. Klubben får 15 000 kroner for å skape aktiviteter som skal bidra til integrering og deltakelse for alle.

– Få av flyktningene som er bosatt i kommunen har sertifikat eller tilgang til bil, derfor er det viktig at noen kan hente og bringe til trening, og midlene kan for eksempel gå til å dekke utgifter til bensin, sier Torunn.

– Kanskje noen i flyktninggruppa i deres lokalsamfunn har et felles interessefelt med dere? Dere kan ikke påtvinge noen aktiviteter, men dere kan invitere inn.

INVITERER TIL BÆRPLUKKING

Gode tiltak i Hjartdal har vært trollkveld i Tuddal med barnas turlag og invitasjon til bærplukking. I tillegg har lokalavisa tatt initiativ til å samle inn penger til familier som har dårlig råd. Det ga blant annet muligheten for barnefamilier i Hjartdal å reise gratis til Tusenfryd.

Bli medlem