Hopp til hovedinnhold

Send inn søknad om momskompensasjon, og få tilbake pengar til mange kjekke aktivitetar i bygdekvinnelaget.

Søk om momskompensasjon!

Alle lokallag og distriktslag kan sende inn sin søknad om momskompensasjon til Norges Bygdekvinnelag innan 20. juni 2024, og få tilbake pengar til aktivitet.

Norges Bygdekvinnelag sine lokal- og distriktslag kan sende inn søknaden om momskompensasjon for rekneskapsåret 2023. Frist 20. juni 2024. 

Send inn søknaden
Trykk på lenkja for å fylle ut og sende inn søknaden:  https://response.questback.com/norges_bygdekvinnelag/qh8uvdtkyx

Ha dokumentasjon tilgjengeleg
Lokal- og distriktslag skal ikkje sende inn signert årsrekneskap eller årsmelding. Det er likevel viktig at de har dokumentasjonen tilgjengeleg om lotteri- og stiftelsestilsynet eller Norges Bygdekvinnelag sin revisor etterspør dokumentasjonen. Ulike lag frå Norges Bygdekvinnelag vert kvart år plukka ut til stikkontroll.

Ver obs på dette når du fyller inn søknaden 
Bygdekvinnelaget nyttar forenkla søknadsmodell. Det vil seie at søknaden er basert på laget sine samla kostnader. Med andre ord, sum utgifter (kostnader) i rekneskapsåret – teke direkte frå årsrekneskapen. Det er få, om nokon korrigeringar. Dei kjem fram i skjema og gjeld ikkje mange lag.

Lag som har kostnader under 5 millionar treng ikkje godkjenning frå autorisert revisor. Noko som gjeld alle våre lag.

Alle lag må vere registrert i Frivillighetsregisteret
Det er eit krav at alle lokale og regionale lag som skal søke om momskompensasjon må vere registrert i Frivillighetsregisteret med eige organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er nyttig, og er noko bankane krev for å kunne ha konto i banken, Vipps eller liknande. Ved å vere registrert i Frivillighetsregisteret kan du også ta del i Grasrotandelen til Norsk Tipping.

Det er heilt gratis å stå i frivillighetsregisteret, og det er enkelt å registrere seg. Gå inn på Brønnøysundregistrene for å registrere laget:
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Før du skal registrere laget er det lurt å ha fødselsnummer på alle som skal registrerast med ei rolle (styret) og stiftelsesdokumentet klart. Om ditt lag ikkje har stiftelsesdokument kan du legge ved Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter. Stiftelsesåret for Norges Bygdekvinnelag er 15. november 1946. Norges Bygdekvinnelag sine vedtekter finn du her! 

God moglegheit for å spare pengar
Momskompensasjon er eit verkemiddel for å styrke frivillige organisasjonar. Føremålet er å kompensere for kostnader friviljuge organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Distrikts- og lokallaga sender sin søknad til Norges Bygdekvinnelag som sender søknadene vidare til lotteri- og stiftelsestilsynet som behandlar søknadene. Norges Bygdekvinnelag får oversikt over godkjende søknader og beløp som vi skal fordele vidare. Dette får vi vanlegvis i midten/slutten av desember (2024).

Er du usikker og har spørsmål?
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Astrid Seime i Norges Bygdekvinnelag på e-post astrid.seime@bygdekvinnelaget.no