Søk om støtte til prosjektet Bygda i bevegelse

Det er ikke for sent å søke støtte til "Fire årstider - fire turer". Inviter med bygda di ut på tur! Send søknad i dag.

Norges Bygdekvinnelag er i 2016 aktuelle med prosjektet "Bygda i bevegelse", hvor målet er å få med flere ut på tur gjennom turglede, god utemat og lavterskelaktiviteter. I prosjektet er det hverdagsaktiviteten som står i fokus, og Bygdekvinnelaget ønsker å gi alle de 450 lokallagene rundt om i kring i landet muligheten til å invitere med seg bygda si til fire åpne folketurer gjennom de fire årstidene. Foreløpig er det i 2016 planlagt over 200 åpne folketurer rundt omkring i landet , og nå vil vi ha med oss enda flere lokallag som arrangører! 

Takket være frivilligheten og norsk dugnadsånd har de fleste lokalmiljø i landet tilrettelagte stier, bål- og rasteplasser, lett tilgjengelige fiskevann og mye flott nærnatur med muligheter for sanking og høsting. Dette er et godt utgangspunkt for å få med seg hele bygda ut på tur gjennom året.

Har ikke lokallaget ditt planlagt tur enda?

Det er slett ikke for sent å planlegge fire folketurer og å søke om 8000 kroner i støtte for lokallag som ønsker å arrangere «Fire årstider – fire turer» i bygda si. Kommer dere sent i gang i 2016, kan dere fullføre de siste turene i 2017. Det viktigste er at dere kommer i gang med turene i løpet av året! 

For at lokallaget skal få støtte må turene være:

  • åpne for alle
  • ta utgangspunkt i bygda
  • lavterskel
  • ha kurs i sunn utemat på minst to av turene, og sanking/høsting som en sentral del av turopplegget.

Her finner du søknadsskjema for "fire årstider - fire turer", samt turmathefte, aktivitetstips og annonseplakater. Prosjektsøknaden og bestilling av gratis turmateriell sendes til anna.villa@bygdekvinnelaget.no/tlf. 950 25 078. 

Bli medlem