Sommerhilsen til alle lokallag

Hei alle sammen. Håper at alle er ved god helse, at lokale aktiviteter er ved å ta seg opp igjen etter en veldig rar vår. Jeg har fornemmet at det har vært rolig- ut fra de få tilbakemeldinger vi fikk til vår hjemmeside,men nu må vi alle på banen for å komme ut av dvalen.

Vi er oppfordret fra NBK til tenke verving da dette ble litt forhindret i vår pga. koronapandemien. Vi skal stadig ha tiltak , holde avstand , ikke være mange sammen, men det forhindre oss heldigvis ikke til å gjøre interessante ting.

For oss i styret i TBK har det vært mange aktiviteter:

Vi har nettopp 20.06.20, gjennomført landsmøte, som et videomøte. Det var en rar opplevelse.

Vi fikk nytt styre og leder. Det ble kandidatene til benkeforslaget , som kom ut for 14 dager siden. Leder,Jorunn Henriksen fra Frogn – Akershus. En fargerik dame med stort engasjement for hva vi kan få til i NBK. Nestleder ble Unni Skadsem. Begge disse to damer har sittet i sentralstyret og kjenner NBK veldig godt.  Mange flotte damer ble valgt inn. Bla. Grethe Bruntland, som er vår TBK – sin fadder. 

Saker som ble tatt opp var Ung 30. Det ble nå etter to års prøvetid en permanent ordning. Den saken kjenner vi godt,da den kom fra Telemark. Det nytter å engasjere seg !

Andre saker som ble drøftet og vedtatt: Konsekvenser av regionreformen,strategi mot 2026, nye vedtekter/reviderte og arbeidsplan. Det vil si vi alle får litt nye ting å sette oss inn i.

En konsekvens er at vi skal ha nytt navn. Vi er ikke fylkeslag, men disriktslag heretter.

Se ellers hjemmesiden til NBK.    
 

Og i Telemark fylkestyre skjer det ting:  
Som alle nå vet ble det ikke Dyrsku`i år. Det er og veldig rart. Dette er første gang i historien. Dette skapte et vakum som vi vil prøve å fylle med andre relevante aktiviteter tilpasset  koronasituasjonen.

Flere aktiviteter faller sammen : 
NBK oppfordrer til stor aktivitet, nå etter at samfunnet så smått opner opp igjen
 

Bygdekvinneuka  20.-30.august. Følg gjerne med på denne ideen.

Vi, i TBK, vil være med å støtte bonden og det kjempe arbeidet som må til for at vi får mat. I sommer er veldig mange opptatt av norsk mat, denne situasjon er det mange som vil profilere. Vi må gjøre det sammen.

  • En fanesak i NBK er å formidle respekten for mat, kjenne til matproduksjonen, bygge opp forståelsen for matberedskap og  hvordan tilberede maten vår. Vi vil for å synliggjøre det arbeidet som ligger bak, samarbeide med Landbrukselskapet, fylkesmannen og MERSMAK . 
  • Vi vil utarbeid materiale som vil komme med fakta og som vil kunne fortelle hvor det er mulig å delta på arrangement i løpet av det neste året.- Men vi starter med MERSMAK i uke 35.
  • MERSMAK skal være fysisk og  digital i år, som en grøn løype gjennom Skien,  fra Århusgård til urtehagen i Kverndalen- ligger bak Liertorvet. Dette blir stammen i treet, vi bygdekvinnelag kan da bli grenene, som har mindre aktiviter, fysisk, rundt i våre lokallag. Vi må hele tiden tenke «vær sammen -hold avstand»
  • Vi vil legge opp til at dere i lokallagene deltar med aktiviteter,som dere allerede har på arbeidsplanen. Arrangement som er opne for alle: bakst, bærtur,kurs i tilbereding av kjøtt og vilt,besøk på støyl, verkstad,butikk  gartneri, kjøkkenhage osv. Kan legges på visit.telemark.
  • Vi har i Telemark, mange små og mellomstore lokalprodusenter- de må vi støtte! Det kan vi bla gjøre ved å ta kontakt med de- høre hva vi kan gjøre sammen og selvfølgelig handle lokalt.
  • Vi håper dere i løpet av høsten og ut over kan delta i dette arbeidet. MEN : Frist for all deltagelse som skal offentlig gjøres må inn innen 2 august. TIL : "Anne Sofie Willumsen" <fie@mersmakiskien.no>
  • Vi  ber om at ditt lokallag kommer med en tilbakemelding til oss i TBK ,  slik at vi kan få det fulle overblikket, frist uke 32.  2. august. Vi vet det er sommer og ferie for mange, med mange lag har gode aktiviteter som kan formidles. Vi kan på denne måten samtidig arbeide for å få flere nye medlemmer og følge opp ideen fra NBK.

Jeg må si at det var veldig godt at se så mange yngre medlemmer stiller som delegat på vårt årsmøte i mars.  Vi er veldig glade for at ordningen med kontingent for medlemmer under 30 år nå ble permanent, men og at TBK i 2019 fikk 58 nye medlemmer i alle aldre- det er bra jobbet.

Videre ut over høsten er det verdens matvaredag 16. oktober. I år er temaet kjøtt- hvordan bruke mest mulig av dyret. Denne dagen  vil vi og  delta på. Og oppfordrer alle til å være med ! Kommer mer info fra NBK.

I november har vi nå planlagt to samrådingsdager, 3. og 5. november. Det ble veldig bra siste år med møter i Vinje og på Århus gård, derfor prøver vi nå nord og øst i Telemark. Kom gjerne med ideer til tema.

I februar 12.-14. februar har vi planlagt» Bygdekvinner på lading» sammen med Vestfold bygdekvinnelag. Vi møtes vi på Langesund til inspirsjon og moro.Vi håper at reglerne vil bli lempet, så vi kan få det til.                              

Alle disse tiltak vil dere får mer informasjon om når det nærmer seg. Dette kan gi fine aktiviteter i lokallaga selv med koronatiltak.                                                                                        

Vi kan og gi andre praktiske informasjoner: 

  • Vi vil spørre dere om tilbakemelding på  om dere er interessert i forklede med TBK logo.  Ref. årsmøtet i mars. Meld fra til din leder. Vi kan skaffe til en pris av   300,- med logo. Tørkehandklede med logo 185,- fra de Estiske damene – som forevist på årsmøtet.  Her er det bare å komme med bestilling ( til Mette ) . Flotte gaver i alle anledninger !
  • Vårt årsmøte 2021 blir lørdag 13.mars. Hold av dagen!-

Med dette ønsker jeg alle en god sommer og på gjensyn . Jeg kommer gjerne rundt på noen av aktiviteterne-

Hilsen Ellen Margrethe

Leder i TBK

 

Bli medlem