Valg 2019

Hvordan kan ditt lag arbeide for å få politisk gjennomslag i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i september?

Norges Bygdekvinnelag arbeider for gode liv i levende bygder, likestilling, inkludering, mangfold, mat og miljø. Som ideell organisasjon er vi en samfunnsaktør som arbeider politisk innenfor de sakene som er viktige for oss. Fordi vi er partipolitisk nøytrale, kan vi arbeide på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer til det beste for samfunnet og våre interesser.

I september er det valg i alle fylker og kommuner, og for å hjelpe lokallagene og fylkeslagene i gang med arbeidet med lokalvalget, har Norges Bygdekvinnelag laget en valgpakke som nå er sendt ut til alle lag på epost og i posten.

Du finner også valgpakken under organisasjonsdokumenter her.


Valgpakken gir grunnlagsmateriell til å arbeide med tre ulike politiske saker:

  • Jordvern
  • Skolemat
  • Arbeidsplasser i distriktene

Disse sakene er valgt ut som de vi ønsker å sette mest søkelys på i forbindelse med årets valg. Det er saker som mange vil gjenkjenne som solide Bygdekvinnelags-saker, og som egner seg til å arbeide med lokalt.
 

Innhold i valgpakken
I Valgpakken finner du grunnlagsmateriell og fakta om de ulike temaene, tips til aktiviteter og forslag til politiske krav man kan arbeide med overfor lokalpolitikere. I tillegg er det laget et forslag til leserinnlegg innenfor hvert tema, i samme stil som lokallagene er kjent med fra tidligere. Leserinnleggene kan man tilpasse til sin egen kontekst og lokale situasjon, og sende inn til sin lokalavis.

 - Det er viktig å presisere at temaene og forslagene i valgpakken er ment som inspirasjon, ikke som et krav. Det er helt opp til lokallagene å bestemme hvor mye de skal bruke og hva de skal fokusere på. Man står også fritt til å arbeide med andre saker enn de vi har foreslått, sier Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

 

Skal inspirere til politisk arbeid
Aurbakken mener det er flott om lagene bruker materiellet, men at det viktigste er at man engasjerer seg på en måte som passer medlemmenes interesser og de lokalpolitiske forholdene.

 - Hensikten med denne valgpakken er å oppmuntre til politisk arbeid. Ikke alle lokallag er like drevne i å tenke rundt politisk påvirkning, men Norges Bygdekvinnelag skal være en tydelig samfunnsaktør både lokalt og nasjonalt. Vår nye politiske plattform gjør oss godt rustet for det arbeidet, sier Aurbakken.

Generalsekretæren påpeker også at det omfattende organisasjonsapparatet Bygdekvinnelaget har, git et fantastisk utgangspunkt for å utgjøre en forskjell innenfor sakene vi er opptatt av.

 - Dersom man gir en innsats, kan man få store gjennomslag lokalt. Det handler om å identifisere problemene, tydeliggjøre hvilke løsninger dere foreslår, snakke med politikere, mobilisere folk og synliggjøre seg. Her spiller både tradisjonelle medier, sosiale medier og synlighet i lokalsamfunnet en viktig rolle, sier Aurbakken.


Lag en plan
Den lureste måten å starte det politiske arbeidet på, er ved å lage en plan. Finn ut hvilken eller hvilke saker dere vil arbeide med lokalt, og bestem dere for hvordan dere vil gjøre det. Planen kan inneholde ulike aktiviteter, plan for bruk av sosiale medier, fordeling av arbeidsoppgaver og tidspunkt for når de ulike tingene skal gjøres. Skal dere for eksempel sende inn leserinnlegg, er det lurt at timingen er gjennomtenkt, for eksempel at innlegget kommer på trykk i forbindelse med en planlagt aktivitet.

 

Lykke til med det politiske arbeidet, og godt valg!

Bli medlem