Hopp til hovedinnhold

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag, Viken.

Sand Bygdekvinnelag, Rogaland.

Snertingdal Bygdekvinnelag, Innlandet, har meldt seg på VÅR DAG.

VÅR DAG 16. oktober: Sammen for bærekraftig matkunnskap

16. oktober er VÅR DAG og vi bygdekvinner skal vise oss fram med temaet «Sammen om bærekraftig matkunnskap». På denne ressurssiden kan våre lag som ønsker å delta finne oppdatert informasjon og inspirasjon.

For å synliggjøre mangfoldet og innsatsen til frivillige organisasjoner har Frivillighet Norge opprettet en kampanje kalt «VÅR DAG». Organisasjoner og foreninger er blitt oppfordret til å velge sin dag der de viser frem hva de brenner for.

Bygdekvinnenes dag

På bygdekvinnenes VÅR DAG, 16. oktober, invitere vi med oss alle våre lokallag til å gjennomføre en aktivitet som løfter fram matkultur, inkludering og mangfold for fremtiden. Aktivitetene skal inkludere deltakere på tvers av kulturer, alder eller bakgrunn. Samarbeid gjerne med andre organisasjoner for en sterkere og større markering av dagen.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Sosan Asgari Mollestad på telefon: 901 41 091.Bruk fantasien og lag den aktiviteten som passer best i ditt lokallag. Hent gjerne ideer og inspirasjon på bygdekvinnelaget.no under temaene KvinnerUT og Tradisjonsmatskolen. 

Se film om VÅR DAG

Norges Bygdekvinnelag ønsker å skape så mye oppmerksomhet som mulig i forkant av markeringen 16. oktober.

Derfor har vi oppfordret noen av våre bygdekvinner til å lage filmer der de forteller om hvordan deres lokallag forstår temaet for markeringen «Sammen for bærekraftig matkunnskap» og hvilke aktiviteter de har valgt å gjennomføre. 

Her legger vi ut filmene om VÅR DAG fortløpende:

Romedal Bygdekvinnelag 

 

Akkarfjord Bygdekvinnelag

 

Nordre Land Bygdekvinnelag

 

Jamilla El Haddaoui @Food__passion

 

Gossen Bygdekvinnelag

 

Ramnes Bygdekvinnelag

 

Nordre Land Bygdekvinnelag

 

Solum Bygdekvinnelag

 

Målselv Bygdekvinnelag

 

Margit Dale

 

Bjerkreim Bygdekvinnelag

 

Vi oppfordrer alle lokallag til å benytte seg av muligheten til å lage egne filmer og legge dem ut på lagets Facebook-side eller Instagramkonto. Det vil skape mye positiv oppmerksomhet i forkant av VÅR DAG.

Her er en oppskrift på hvordan dere kan gjøre det:  

 • Sitt sammen 3-4 personer/ medlemmer
 • Svar på følgende spørsmål:
 1. Hva betyr bærekraftig matkunnskap for dere?
 2. Hvordan skal dere sammen løfte fram deres forståelse av begrepet bærekraftig matkunnskap på «VÅR DAG»?
 • Film svarene deres, gjerne mens det viser en aktivitet. På grunn av lyset, er det enklest å filme utendørs.
 • Filmlengden bør være under to minutter.

 • Delta på VÅR DAG 16. oktober, som er dagen alles blikk skal rettes mot bygdekvinnelaget.
 • Vis stolt fram dugnadsarbeidet vi gjør i bygda. Bruk hasjtagg #frivillighetensår2022 #vårdag
 • Skrive gjerne at det er frivillighetens år i søknader om midler til prosjekter, arrangementer, samlinger og andre ting.
 • Sjekk om din kommune har en egen plan for frivilligheten i kommunen.
 • Samarbeid med andre frivillige organisasjoner, lag og foreninger.
 • Hva med å ha en frivillighetsfest eller en frivillighetspris i kommunen dette året, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner og kommunen?
 • Følg med på nettsiden til Frivillighetens år for å få tips til aktiviteter: frivillighetensar.no

Dette skjer i Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år er forankret i frivillighetsmeldingen som ble lagt fram i 2018. Meldingen slår fast at frivillige organisasjoner er en forutsetning for et moderne velfungerende samfunn.

Året skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre – nasjonalt og lokalt.

Frivilligheten er bærebjelken i gode og trygge lokalsamfunn. Nordmenn er verdenskjent for sin dugnadsinnsats. Frivillige organisasjoner bidrar med alt fra demokratiopplæring og inkludering av minoritetskvinner til redningsarbeid og politisk arbeid. Frivilligheten gir folk i alle aldre muligheten til å møtes, engasjere seg og være med i et fellesskap. Å delta i frivillige organisasjoner motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.

Bygdekvinnelagets lokallag og distriktslag kan også søke Sparebankstiftelsen DNB om midler til lokale VÅR DAG- arrangementer, i tillegg til å søke kommunen og fylkeskommunen.  Det er mange som gjerne vil ha midler til sine aktiviteter, dermed er det lurt å sende søknader til flere steder for å ha en større sjanse til å få tildelt midler.

Skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. FN-organisasjonen for ernæring og landbruk (FAO) ble stiftet 16. oktober 1945. Verdens matvaredag markeres på denne datoen hvert år. Dagen feires i mer enn 150 land, noe som gjør Verdens matvaredag til en av de mest markerte FN-dagene i året. Kilde: FN-sambandet.