Mia fra administrasjonen får pakkehjelp fra Terje Benjamin i ekspedisjonen i Landbrukets hus.
Mia fra administrasjonen får pakkehjelp fra Terje Benjamin i ekspedisjonen i Landbrukets hus.
Litt av innholdet i lokallagssendingen
Litt av innholdet i lokallagssendingen

Vårens lokallagssending er på vei!

Lokallagssendingen for våren 2019 er pakket og på vei til lokallagene i posten. Hva kan dere glede dere til i denne sendingen?

Lokallagssendingen er en pakke som sendes ut til alle lokallag to ganger i året. Her får lagene viktig informasjon, nyheter om hva som skjer i organisasjonen, aktivitetstips og nye trykksaker.

Den digitale lokallagssendingen kan du kikke på her.

 

KvinnerUT ferdig - hva nå?

Prosjektleder Sosan Asgari Mollestad, som har ledet Bygdekvinnelagets inkluderingsprosjekt KvinnerUT de to siste årene, oppsummerer prosjektet ved slutten av prosjektperioden. Resultatene fra prosjektet er svært gode, og viser at Norges Bygdekvinnelag, med vårt store organisasjonsapparat og med bygdekvinnelag i svært mange kommuner, er godt egnet til å arbeide med inkludering på en effektiv måte. Vi er inspirert og klare for å fortsette alt det gode inkluderingsarbeidet som skjer rundt omkring i landet gjennom våre ordinære aktiviteter.

KvinnerUT er ferdig, men inkluderingsarbeidet fortsetter i 2019

Vi har også fått ny pengestøtte fra Sparebankstiftelsen i 2019 for å starte på et nytt inkluderingsprosjekt. Denne gangen vil vi fokusere mer på kompetansegivende aktiviteter som skal hjelpe minoritetskvinner å utvikle ferdigheter som vil hjelpe dem inn i arbeidslivet. Dette tror vi er et viktig fokus siden det å være utenfor arbeidslivet er pekt på som det største hinderet for vellykket integrering av minoritetskvinner. Prosjektleder Sosan og resten av Bygdekvinnelaget gleder oss til å sette i gang og håper mange lag ønsker å være med på dette!

 

Tradisjonsmatskolen
Tradisjonsmatskolen er det store tradisjonsmatprosjektet i 2019, og den nye, flotte veilederen til prosjektet er sendt ut i lokallagssendingen helt ferske fra trykken! 

Veilederen gir gode og konkrete tips og verktøy til lokallag som ønsker å arrangere praktiske tradisjonsmatkurs i forbindelse med prosjektet, og den har forslag til ulike kursopplegg spesielt målrettet mot ulike aldersgrupper. Vi er veldig fornøyd med boken og syns den ser ganske så fjong ut – håper du syns det samme og har lyst til å melde laget ditt med på prosjektet! Alt du trenger å vite finner du her.

 

Guatemala og klimakampanje
Mange lokallag er i gang med å planlegge ulike aktiviteter i 2019 til inntekt for utviklingsarbeidet vi samarbeider med Utviklingsfondet om i Guatemala. Det er bra, for vi har satt som mål å klare å støtte prosjektene for bærekraftig landbruk og styrking av kvinners kår med minst 150 000,- i året, og da er vi helt avhengig av lokallagenes hjelp!

Isabel er en av kvinnene som Utviklingsfondet arbeider med. Foto: Harald Herland, Applaus! film&tv AS

For de som ønsker et ekstra incentiv til å arrangere en aktivitet med et internasjonalt perspektiv, inviterer Utviklingsfondet i år Norges Bygdekvinnelag, Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag til å sette ekstra fokus på klimaendringer og matproduksjon. Her kan lagene ha arrangementer, enten alene eller i samarbeid med de andre organisasjonene, hvor man tar opp temaer knyttet til klima og mat – gjerne i forbindelse med Guatemala. Tips til aktiviteter og mer informasjon fins i lokallagssendingen, og vi vil snart legge ut mer materiell og nyttige ressurser som kan brukes av alle som ønsker å arrangere noe om dette. Man kan også søke om inntil 3 000,- i støtte fra Utviklingsfondet for disse aktivitetene.

 

Byggåret 2019
Råvareaksjonen i 2019 dreier seg om bygg – et tema vi fikk en brakstart på med aksjonsdagen vår «Spis norsk bygg» 16. oktober i fjor! Vi håper alle er giret på å arbeide videre gjennom året med å sette alle fordelene ved det norske bygget på dagsorden. Det var stor respons og positiv oppmerksomhet å høste blant folk da vi aksjonerte, og det er tydelig at dette er e n råvare mange er interessert i og ønsker å vite mer om.

I lokallagssendingen får tips til aktiviteter dere kan gjøre gjennom året. Husk også emneknaggen #spisnorskbygg – denne kan dere bruke når dere deler byggrelaterte bilder i sosiale medier.

 


Husk at vi har verveuker i uke 5, 6 og 7!

Da oppfordrer vi alle lag til å gi en ekstra innsats når det kommer til å verve og gjøre seg synlig for potensielle nye medlemmer. Ha en bli-kjent-med-Bygdekvinnelaget-kveld og inviter nye damer, stå på stand eller ha en hyggelig og inkluderende aktivitet som er lett for alle å bli med på.

Husk imidlertid at verving er noe vi må holde på med hele året, ikke bare i verveukene. Det viktigste vi kan gjøre, er å ha spennende og hyggelige aktiviteter og vise at Bygdekvinnelaget er et sted hvor man trives. Det er også viktig å være inviterende og åpen overfor tilflyttere og andre som ikke er blitt medlem ennå – vis at dere ønsker å ha dem hos dere og vær lyttende overfor hva de har lyst til å holde på med. Kanskje er det på tide å prøve noen nye aktiviteter?

I vedleggene til lokallagssendingen kan dere laste ned Facebook-bannere som dere kan bruke gjennom årstidene fram til høsten. Dere kan også ta en titt på vår nye roll-up, som kan bestilles fra Flisa trykkeri.

 

Vi minner om at alle medlemmer under 30 år får halv pris på medlemskontingenten sin!
For å spre inspirasjon til andre og vise fram hvor gøy det er å være ung bygdekvinne, kan dere bruke emneknaggen #ungibygdekvinnelaget i sosiale medier.

Minner også om at det kan være nyttig å se denne videoen fra Organisasjonsskolen, hvor dere får mange gode tips til hvordan dere kan arbeide med verving.

 

 

Mer info
…om både momskompensasjon, organisasjonsskolen, hvordan dere kan nominere lag til å bli årets lokallag 2018 og mer, finner dere også i lokallagssendingen.

Vi i administrasjonen håper sendingen er til nytte, og at dere er klar til å ta fatt på et innholdsrikt og inspirerende nytt år!

 

Riktig god bygdekvinnevår!

Bli medlem