Hopp til hovedinnhold
Valgkomiteen i Norges Bygdekvinnelag har innstilt Anne Irene Myhr fra Trøndelag som ny leder. Foto: Lars Myhr Sandlund.

Valgnemnda i Norges Bygdekvinnelag har innstilt Anne Irene Myhr fra Trøndelag som ny leder. Foto: Lars Myhr Sandlund.

Sanna Røhr er innstilt som 1. nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Studio Alma AS

Sanna Røhr er innstilt som 1. nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Studio Alma AS

Monika Frisvold Vågan er innstilt som 2. nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Studio Alma AS

Monika Frisvold Vågan er innstilt som 2. nestleder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Studio Alma AS

Anne Irene Myhr er innstilt som ny leder i Norges Bygdekvinnelag

Valg av nytt styre skal gjøres på landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag, 7. til 8. juni 2024.

Etter at dagens leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorun Henriksen har varslet at hun ikke tar gjenvalg, har valgnemnda jobbet for å finne fram til en ny lederkandidat.

Som ny leder innstiller valgnemnda Anne Irene Myhr. Hun er i dag leder i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag. 

Lang erfaring fra frivilligheten

Leder for valgnemnda, Margun Nedrebø forteller at Myhr er ei positiv dame med stor organisasjonserfaring, ledererfaring og arbeidskapasitet.

– Hun har vært aktivt med i bygdekvinnelaget i mange år. Gjennom årene som distriktsleder i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag kjenner Myhr organisasjonen godt. Valgnemnda er sikker på at hun vil lede Norges Bygdekvinnelag på en god og fremtidsrettet måte, sier Nedrebø.

En tillitserklæring

For Anne Irene Myhr er det en stor tillitserklæring å bli spurt om å lede bygdekvinnelaget videre.

–  Kvinnekraft er påvirkningskraft, og min oppgave blir å legge til rette slik at våre 11.000 stemmer blir hørt i utviklingen av levende lokalsamfunn over hele landet. Organisasjonsutvikling er artig, og hvis landsmøtet i Ålesund velger meg går jeg til oppgaven med ydmykhet og stor entusiasme, sier hun.

Bred organisasjonserfaring

Myhr er utdannet landbruksøkonomi ved Høgskulen i Nord-Trøndelag og pedagogikk ved NTNU. 

Hun jobber i dag som seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for Distriktsutvikling i Steinkjer. 

Myhr har bred erfaring fra verv i frivillige organisasjoner. Hun har vært medlem av styret i Norges Idrettsforbund og leder av kontrollutvalget. I tillegg har hun hatt verv i Norges Bondelag, Trøndelag Bondelag og Norges Bygdeungdomslag.

Lokalpolitikk har også vært én av Myhrs hjertesaker. Hun har vært fast medlem i kommunestyret i fire perioder, samt fast medlem i fylkestinget

Sammensetting av styret

Valgnemnda har i sin innstilling til nytt styre hatt som mål å sette sammen en velfungerende gruppe av lagbyggere som har et sterkt ønske om å gjøre hverandre gode. God erfaring og nye tanker skal gå hånd i hånd inn i framtida.

– I valgnemndas forslag til nytt styre er bygdekvinner som representerer et tverrsnitt av medlemsmassen og ulike deler av landet vårt. Alle kandidatene har bred organisasjonserfaring og yrkeserfaring som de er villige til å bruke til for utvikling av Norges Bygdekvinnelag, sier Nedrebø.

Valgnemndas innstilling til styret 2024-2026

Leder: Anne Irene Myhr, Nord-Trøndelag         

1 nestleder:  Sanna Røhr, Hedmark                    

2. nestleder: Monika Frisvold Vågan, Møre og Romsdal    

Styremedlem: Signe Opdal, Sogn og Fjordane

Styremedlem: Marit Green Tymczuk, Vestfold

Styremedlem: Eva Dybwad Alstad, Nord-Trøndelag

Styremedlem: Borghild Grav Strekerud, Østfold

Vararepresentanter

1 vara:  Anne Drugli, Buskerud

2. vara: Borgny  Sletten, Oppland

3. vara: Solveig Marie  Ådneram, Rogaland

 

Ønsker du kontakt med valgnemnda, vennligst ta kontakt med leder Margunn Nedrebø på telefon 977 54 664.