Hopp til hovedinnhold
Styret i Norges Bygdekvinnelag 2024-2026 er fra v. Borgny Sletten, Monika Frisvold Vågan, Sanna Røhr, ny leder Anne Irene Myhr, Marit Green Tymczuk, Borghild Grav Strekerud, Eva Dybwad Alstad, Signe Opdal. I tillegg er også Anne Drugli og Solveig Marie Ådneram valgt. Foto: Helle Cecilie Berger.

Styret i Norges Bygdekvinnelag 2024-2026 er fra v. Borgny Sletten, Monika Frisvold Vågan, Sanna Røhr, ny leder Anne Irene Myhr, Marit Green Tymczuk, Borghild Grav Strekerud, Eva Dybwad Alstad, Signe Opdal. I tillegg er også Anne Drugli og Solveig Marie Ådneram valgt. Foto: Helle Cecilie Berger.

Anne Irene Myhr fra Nord-Trøndelag og Sparbu er valgt til ny leder i Norges Bygdekvinnelag fra 2024 til 2026.

Foto: Helle Cecilie Berger.

Anne Irene Myhr er valgt som ny leder i Norges Bygdekvinnelag

–  Kvinnekraft er påvirkningskraft, og min oppgave blir å legge til rette slik at våre 11.000 stemmer blir hørt i utviklingen av levende lokalsamfunn over hele landet, sier vår nyvalgte leder, Anne Irene Myhr.

Bred organisasjonserfaring, omfattende ledererfaring og stor arbeidskapasitet er egenskaper som kommer godt med nå som Anne Irene Myhr skal lede Norges Bygdekvinnelag inn i framtida.

Selv sier hun at organisasjonsarbeid er artig, og at hun går til oppgaven som leder av Norges Bygdekvinnelag med ydmykhet og stor entusiasme. Med seg i erfaringsbanken har hun flere år som leder av Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag og  

Bred organisasjonserfaring

Myhr er utdannet landbruksøkonomi ved Høgskulen i Nord-Trøndelag og pedagogikk ved NTNU. 

Hun jobber i dag som seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for Distriktsutvikling i Steinkjer. 

Myhr har bred erfaring fra verv i frivillige organisasjoner. Hun har vært medlem av styret i Norges Idrettsforbund og leder av kontrollutvalget. I tillegg har hun hatt verv i Norges Bondelag, Trøndelag Bondelag og Norges Bygdeungdomslag.

Lokalpolitikk har også vært én av Myhrs hjertesaker. Hun har vært fast medlem i kommunestyret i fire perioder, samt fast medlem i fylkestinget.

Et styre av lagbyggere

Valgnemnda hadde en god plan da de satte sammen et styre med kvinner med sterke egenskaper som utfyller hverandre. Dette er en gruppe av lagbyggere som har et sterkt ønske om å gjøre hverandre gode. God erfaring og nye tanker skal gå hånd i hånd inn i framtida.

– I det nye styret er det bygdekvinner som representerer et tverrsnitt av medlemsmassen og ulike deler av landet vårt. Alle styremedlemmer har bred organisasjonserfaring og yrkeserfaring som de er villige til å bruke til for utvikling av Norges Bygdekvinnelag, sier Nedrebø.

 

Leder: Anne Irene Myhr, Nord-Trøndelag         

1 nestleder:  Sanna Røhr, Hedmark                    

2. nestleder: Monika Frisvold Vågan, Møre og Romsdal    

Styremedlem: Signe Opdal, Sogn og Fjordane

Styremedlem: Marit Green Tymczuk, Vestfold

Styremedlem: Eva Dybwad Alstad, Nord-Trøndelag

Styremedlem: Borghild Grav Strekerud, Østfold

Vararepresentanter

1 vara:  Anne Drugli, Buskerud

2. vara: Borgny  Sletten, Oppland

3. vara: Solveig Marie  Ådneram, Rogaland