Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag (til høyre) talte byggets sak på representantskapet i Norge Bondelag i dag. Støtte til initiativet får hun av Anne Jødahl Skuterud (til venstre), styreleder i Norske Felleskjøp.

Bygdekvinnenes innspill til årets jordbruksforhandlinger: Sats på bygg til mat!

Norges Bygdekvinnelag mener det er et potensial i markedet for økt forbruk og produksjon av bygg til mat, og ønsker at det settes av midler over jordbruksavtalen for å se nærmere på hva som må til.

 

Det er et overordnet politisk mål for Norge å ha et landbruk over hele landet, og å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. I FNs bærekraftmål heter det at vi skal oppnå global matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Det er derfor viktig at vi utnytter alle de produktive landbruksarealer vi har, samt benytte oss av sorter som egner seg godt i vårt klima og vår topografi for å øke produksjonen av mat til egen befolkning.

Bra for folkehelsen

God og trygg mat er bærebjelken for en god folkehelse. Bygg har vært mulig å dyrke i store deler av landet og gjør det fremdeles. Byggets høye innhold av næringsstoffer har gitt livsviktig næring til folk gjennom generasjoner.

Bygg er fremdeles den kornsorten det dyrkes mest av i Norge, men under 1 prosent av produksjonen går til menneskemat. På tross av byggets gode egenskaper, er et godt utvalg av byggprodukter vanskelig å finne i butikk, langreiste alternativer som ris, pasta, couscous og quinoa har tatt over det som kunne vært byggets plass på bordet til norske forbrukere. Dette er det etter vår mening ikke noen grunn til sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag til representantskapet i Norges Bondelag

Forbrukere ønsker mer bygg til mat

Som forbrukerorganisasjon er Norges Bygdekvinnelag daglig i kontakt med forbrukere over hele landet og i 2019 er bygg et prioritert tema. Gjennom den landsdekkende og forbrukerrettede aksjonen «Spis norsk bygg» som vi gjennomførte i samarbeid med COOP i oktober i 2018, ble det tydelig at det er stor interesse og nysgjerrighet omkring norsk matbygg blant den norske befolkningen. Mange forbrukere ønsker å bruke mer bygg i maten, de ønsker flere byggprodukter i butikk, og de ønsker mer informasjon om hvordan det kan brukes. Dette er i tråd med generelle kostholdstrender som viser at norske forbrukere er stadig mer opptatt av helse, miljø, kortreist mat og det å ta bærekraftige valg. Norges Bygdekvinnelag vil i 2019 fortsette å fremme bygg som en god råvare til forbruker.

Bygdekvinnenes innspill til jordbruksforhandlingene 2019

På bakgrunn av våre erfaringer mener Norges Bygdekvinnelag at det er et potensial i markedet for økt forbruk og produksjon av bygg til mat.

Med mål om økt omsetning og forbruk av bygg til mat, ønsker Norges Bygdekvinnelag å ta initiativ til en kartlegging i verdikjeden for bygg med fokus på mulighetene i markedet, og hvordan aktørene i verdikjeden sammen kan bidra til økt innovasjon, produktutvikling og salg.

Norges Bygdekvinnelag foreslår at det i jordbrukets krav tas inn et punkt om at det innenfor rammene av midler til forskning og utvikling, prioriteres midler til gjennomføring av et slikt utviklingsarbeid.

 

Bli medlem