Hopp til hovedinnhold

Østfold Bygdekvinnelag

Møte og kursplan 2021 ØBK

Nedenfor vises hvilke saker ØBK styret har jobbet med mellom styremøtene. Du finner også nyttige skjemaer nederst på siden!

Nederst på denne siden finner du søknadsskjema for midler du kan søke på hos ØBK.

 

Styremøte 6.12.2021 på Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Årsmøte
Bøkene våre
Inspirasjonskveld
Digitalt kurs ny verktøykasse
Søknad om støtte

Styremøte 11.11.2021 på Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØBL og ØBU
Høringer fra NBK
Årsmøte ØBK
Bøkene våre
Styresamling
Regnskap

Styremøte 30.9.21 i Askim
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Høringer fra NBK
Digitalisering av bøkene våre
Trykking av nytt opplag 
Bunad
Styresamling og Inspirasjonskveld
Søknadsskjema for lokallagene
Nye Beachflagg
 

Styremøte 11.8.21 på Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Bunad - nemdas arbeid, møte mellom ØBK og nemda 28.6, publisering på nettsiden "bunadiostfold.no" , ny Herrebunad for utstilling m.m blir sydd
Skolering - digital samling 25.august, styresamling 17.november, inspirasjonskveld 16.2.22
Søknadsordning for lokallagene
Inspirasjonsseminar NBK i november

Styremøte 14.juni i Halden
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Bunad
Skolering - vervetiltak, styresamling, søknader
Regnskap pr. 31.5.21, momskompensasjon
Årets lokallag

Styremøte 3.mai-21 Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Årsmøte - evaluering, saker til oppfølging
Konstituering og oppnevninge
Ny nettside bunad
Årets lokallag - 3 lag er nominert
Lokallagspleie
Vevtreff

Årsmøte 17.april-21 Zoom
Ordstyrer, styreleder, kasserer, referent og teknisk leder sitter sammen på Rokke Skole i Halden siden de bor i samme kommune. resten av styret sitter hver for seg.

Styremøte 16.mars-21 Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Årsmøte
Bunad
Bygdekvinneprisen, ØBU's årsmøte, ØB's årsmøte, årets lokallag, høring Viken Fylkeskommune ang. bygdemiljøpakker

Styremøte 9.februar-21 Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Sakspapirer, arbeidsfordeling m.m årsmøte
Ny nettside bunad
Søknad om tilskuddsmidler

Styremøte 5.januar-21 på Teams
Nytt fra lokallagene, NBK, ØB og ØBU
Planlegge årsmøte
Ny nettside bunad
Planlegge styresamling
Agnalt BK har nå lagt ned fra 1.1.21

 

 

 

 

soknadsordningobk_skjema.pdf arsmelding_komplett.pdf arsmelding_0.pdf arsmelding_2019.pdf protokoll_undertegnet_2020.pdf protokoll_undertegnet.pdf protokoll_underskrevet.pdf arsmotearrangorer_fram_i_tid.xlsx reiseregningsskjema_1.xlsx retningslinjer_for_lag_som_skal_arrangere_arsmotet.doc_1.docx retningslinjer_for_gjennomforing_av_vevtreff_obk_0.doc retningslinjer_for_lag_som_skal_arrangere_styresamling_for_obk.docx kjoreregler_for_styret-komiteer.doc.docx