Hopp til hovedinnhold

Østfold Bygdekvinnelag

Søknadsordning i Østfold Bygdekvinnelag


Det avsettes årlige midler fra medlemskontingenten som lokallagene kan søke om.

Søknadsfrist er to ganger i året 31.05 og 30.11. 
Følgende føringer legges til grunn: • Arrangementer som tilrettelegger for økning i medlemsmassen/verving blir prioritert. • Arrangementer med eksterne foredragsholdere blir prioritert. • Et lokallag kan søke om inntil kr 3 000,- per arbeidsår (november-oktober). • Søknadene blir behandlet innen 4 uker etter fristen. • Søknad før gjennomføring av arrangementet og rapportering etter arrangementet sendes til ostfold.nbk@bygdekvinnelaget.no. Skjema for søknad og rapportering er vedlagt under. Støtte utbetales etter gjennomført og innrapportert arrangement. For å få utbetalt støtte må kopi/ bilde av utlegg vedlegges.

 

soknadsordningobk_skjema_0.pdf