Hopp til hovedinnhold

Rogaland Bygdekvinnelag

Bygdekvinner nyt(t)er maten

Prosjekt 2023
Delprosjekt:
Imsland bkl: "Matglede"
Hjelmeland bkl: "Dagens matlaging- på gamal kunnskap"
Bjerkreim bkl: "Forny:bart og be: lært"
Time bkl: "Enkel sjølberging"
Nærbø bkl:" Sjølberging"
Sandnes bkl:"Likar du mat-likar du oss"
Skjold bkl:"Havets spisskammer"

Kontaktpersoner i prosjektet er:

Marianne Jøsang

marianne.m.josang@gmail.com

Gro Mabel Anda

mabel.anda@grl.no

Astrid Lund Folkvord

tfolkvor@online.no

Heidi Netland Berge

heidinetlandberge@ymail.com

informasjon :Sjå vedlegg Samling i Stavanger 28.2.23 med presentasjon av delprosjekta Referat i AU Bygdekvinner Nyt(t)er maten 25.4. 23 Bondevennen nr 14-2023.Reportasje frå Sandnes siste side i samme reportasje frå Bondevennen 14.-2023 referat frå AU møte 13.6.23