Hopp til hovedinnhold

Rogaland Bygdekvinnelag

Våre lokallag

Årsmeldingar
Arrangement
Lokallag og kontaktinfo

https://bygdekvinnelaget.no/arrangementer?field_county_target_id=441&gi…

Ved å klikka på lokallagsnamnet kjem du til lokallaget si heimeside. Ei stjerne (*) bak namnet indikerer at laget nyttar desse aktivt. 

Bjerkreim Bygdekvinnelag *
Leiar:    Anette Sirevåg Gåsland 
Tlf.:       971 66 566
E-post: anesiga@hotmail.com

Bore Bygdekvinnelag
Fusjonert med Klepp 2023

Erfjord Bygdekvinnelag
Leiar:    Anny Skaar Myrvang
Tlf.:       454 56 330
E-post: si-myrv@online.no

Fjellbygda Bygdekvinnelag
Leiar:    Bjørg Seldal 
Tlf.:       936 04 069
E-post: bjorgtseldal@gmail.com

Gjesdal Bygdekvinnelag
Leiar:    Gisken Hareland
Tlf.:       414 95 070
E-post: geirolh@online.no 

Helleland Bygdekvinnelag
Leiar:    Anita Levang Byberg
Tlf.:       926 31 424
E-post: anitaleby@hotmail.com

Heskestad Bygdekvinnelag
Leiar:    Ragna Merethe Eia Helleren
Tlf.:       957 43 578
E-post: eiahelleren@gmail.com

Hjelmeland Bygdekvinnelag
Leiar:    Palma Ommundsen
Tlf.:       411 78 667
E-post: ommunds@online.no

Imsland Bygdekvinnelag
Leiar:    Kirsten Kirkeberg Hansen
Tlf.:       455 07 082
E-post: kkhimsland@gmail.com

Klepp Bygdekvinnelag
Leiar:    Marianne Øvregaard
Tlf.:       916 49 471
E-post: ma-oev@kleppnett.no

Lund Bygdekvinnelag
Leiar:    Toril June Litsheim
Tlf.:       930 85 702
E-post: plit@lyse.net

Nærbø Bygdekvinnelag
Leiar:    Silje-Kristin Bekkeheien
Tlf.:       476 69 538
E-post: skbekkeheien@gmail.com

Randaberg Bygdekvinnelag
Leiar
:    Tone Ravnås
Tlf.:       906 57 985
E-postravnastone@gmail.com 

Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag
Leiar:    Torbjørg Tveita
Tlf.:       416 16 862
E-post: torbjorg.tveita@hotmail.com

Sand Bygdekvinnelag
Leiar:    Grete Holmboe
Tlf.:       480 01 359
E-post: Grete.holmboe@haugnett.no

Sandnes Bygdekvinnelag
Leiar:    Astrid Lund Folkvord
Tlf.:       900 36 853
E-post: tfolkvor@online.no

Sirdal Bygdekvinnelag *
Leiar:    Tone Østtveit Kvinen
Tlf.:       957 74 293
E-post: tone@kvinen.no

Sjernarøy Bygdekvinnelag
Leiar:   Liv Eldbjørg Norheim
Tlf.:      51 71 03 73
E-post (kasserar): oddrun.hidle@gmail.com

Skjold Bygdekvinnelag
Leiar:    Anne Kristine Lilleskog Andersen
Tlf.:       901 66 095
E-post: annekrislila@gmail.com

Skåre Bygdekvinnelag
Leiar:    
Tlf.:       
E-post

Sola Bygdekvinnelag
Leiar:    Møyfrid Rott
Tlf.:       412 19 250
E-post: moyfrid.roth@gmail.com

Suldal Bygdekvinnelag
Leiar:    Anna Berit Eiken
Tlf.
E-post: annaberiteiken@gmail.com

Time Bygdekvinnelag
Leiar:    Anita Topdal
Tlf.:       911 05 583
E-postan.topdal@gmail.com

Tysvær Bygdekvinnelag
Leiar:    Anita Lønning 
Tlf.:       900 92 248
E-post: anitalnning@yahoo.no

Varhaug Bygdekvinnelag
Leiar:    Astrid Skretting
Tlf.:       480 48 753
E-post: ast-skr@online.no

Vats Bygdekvinnelag
Leiar:    Trine Helleberg
Tlf.:       936 88 443
E-post: trine.helleberg@gmail.com

 

Gjesdal BK - årsmelding 2023 Sola BK - årsmelding 2022-2023 Time BK - årsmelding 2022-2023 Sandnes BK - årsmelding 2023 Sirdal BK - årsmelding 2023 Fjellbygda BK - årsmelding 2023 Hjelmeland BK - årsmelding 2023