Hopp til hovedinnhold

Rogaland Bygdekvinnelag

Våre lokallag

Årsmeldinger
Arrangementer
Lokallag og kontaktinfo

https://bygdekvinnelaget.no/arrangementer?field_county_target_id=441&gi…

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt. 

Bjerkreim Bygdekvinnelag
Kontaktpersoner: Liv Karin Strand og Ann Karin Hammer

Mob:  917 29 184 og  975 21 122

Epostliv.karin@dabb.no og annkarin.hammer@icloud.com

Bore Bygdekvinnelag
Fusjonert med Klepp

Erfjord Bygdekvinnelag
Leder:Anny Skaar Myrvang
E-post: si-myrv@online.no

tlf:45456330

Fjellbygda Bygdekvinnelag
Leder: Bjørg Seldal 
Mob: 936 04 069
E-post: b.seldal@online.no

Gjesdal Bygdekvinnelag
Leder: Gisken Hareland
Mob: 41495070
E-post: geirolh@online.no 

Helleland Bygdekvinnelag
Leder: Anita Levang Byberg
Mob: 926 31 424
E-post: anitaleby@hotmail.com

Heskestad Bygdekvinnelag
Leder:Ragna Merethe Eia
Tlf. 95743578
E-post

Hjelmeland Bygdekvinnelag
Leder: Palma Ommundsen
E-post: ommunds@online.no

tlf; 41178667

Imsland Bygdekvinnelag
Leder: Kristin K Hansen
Mob: 455070827
E-post: kkimsland@gmail.com

Klepp Bygdekvinnelag
Leder: Marianne Øvregaard
E-post: ma-oev@kleppnett.no
Mobil: 91649471

Lund Bygdekvinnelag
Leder: Toril June Litsheim
Mob: 930 85 702
E-post: plit@lyse.net

Nærbø Bygdekvinnelag
Leder: Silje-Kristin Bekkeheien
E- post;skbekkeheien@gmail.com
Tlf: 47669538

Randaberg Bygdekvinnelag
Leder
: Tone Ravnås
Mob906 57 985
E-posttra@jaermuseet.no

Ropeidhalvøya Bygdekvinnelag
Leder:Torbjørg Tveita
E-post: torbjorg.tveita@hotmail.com
Mobil: 41616862

Sand Bygdekvinnelag
Leder: Grete Holmboe
Mobil: 48001359
E-post: Grete.holmboe@haugnett.no

Sandnes Bygdekvinnelag *
Leder: Astrid Lund Folkvord
E-post:tfolkvor@online.no Mobil: 900 36 853

Sirdal Bygdekvinnelag *
Leder: Tone Østtveit Kvinen
Mob: 95774293
E-post: tone@kvinen.no

Sjernarøy Bygdekvinnelag
Leder: Liv Eldbjørg Norheim
Tlf: 51 71 03 73
E-post (kasserer): oddrun.hidle@gmail.com

Skjold Bygdekvinnelag
Leder: Anne Kristine Lilleskog Andersen
Mob:
E-post: annekrislila@gmail.com

Skåre Bygdekvinnelag
Leder: Laila Engenes
Tlf

Sola Bygdekvinnelag
Leder: Møyfrid Rott
Tlf: 41219250
E-post: moyfrid.roth@gmail.com

Suldal Bygdekvinnelag
Leder : Anna Berit Eiken
Mobil
E-postAnnaberiteiken@gmail.com

Time Bygdekvinnelag
Leder: Anita Topdal
Mob: 91105583
E-postan.topdal@gmail.com

Tysvær Bygdekvinnelag
Leder: Oddveig Helen Rasmussen
Mob: 954 66 449
E-post: oddveig72@hotmail.com

Varhaug Bygdekvinnelag
Leder: Astrid Skretting
E-post : ast-skr@online.no
Tlf:48048753

Vats Bygdekvinnelag
Leder: Trine Helleberg
Mob: 93688443
E-post: trine.helleberg@gmail.com

 

 

 

Gjesdal BKL-årsmelding 2023 Sola BKL-årsmelding 2022-2023 Time bkl-Årsmelding-2022-23. Sandnes bkl- årsmelding 2023 Sirdal bkl- årsmelding 2023 Fjellbygda bkl- årsmelding 2023 Hjelmeland BKL-Årsmelding 2023