Hopp til hovedinnhold

Rogaland Bygdekvinnelag

Kontaktinformasjon styret

Fylkesstyret i Rogaland Bygdekvinnelag 2023/2024

Fylkeslagets epost: rogaland.bygdekvinnelag@gmail.com

Leiar: Marianne Jøsang        

Suldalseidvegen 311, 4237 Suldalsosen      

Mob. 915 55 408

E-post e-post: marianne.m.josang@gmail.com

Nestleiar:  Åse- Berit Fidjeland

adr; Sirdalsvegen 8048,4443 Fidjeland 

mobil: 90642212

e-post: aaseberitf@gmail.com 

Styremedlem:  Margrete Tytlandlandsvik

Fisterhammaren 21 4139 Fister

Mob. 48007848

E-post: margretetyt@gmail.com

Styremedlem: Inga Lill Håkull 

mob:97139466

Lensmannsveien 29, 5574 Skjold

Epost: karluf.hakull@outlook.com

Styremedlem: Gro Mabel Anda

Kjengaren 76, 4352 Kleppe

 mob:992 77 051

E-post - Gromabel.anda62@gmail.com

Styremedlem: Aslaug Sandanger

Kornblomsthagen 14, 4027 Stavanger

mob:90959596

E-post -  aslaug.sandanger@lyse.net

Styremedlem: Alice Tengesdal 

Jekteveien 15, 4374 Egersund

tlf: 97752516

E-post: alicetengesdal@gmail.com

Bondelaget sin rep. : Silje Bekkeheien

E-post skbekkeheien@gmail.com

Bygdeungdomslaget sin rep. :Roar Nedrebø

E-post tevling@rbu.no

Vararepresentant 1:

Astrid Skretting

E-post: ast-skr@online.no

Tlf: 48048753

 

Vararepresentant 2: Liv Siqveland Borgersen

Epost: livsborg@online.no

Vararepresentant 3: Kristin Skare

Økonomisk ansvarlig : Jæren Rekneskapslag, kontaktperson: Gro Mabel Anda

Sekretær: Are Hauge Braaten 

e-post: are.h.braaten@bondelaget.no