Ellen Krageberg er innstilt til gjenvalg som leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.
Ellen Krageberg er innstilt til gjenvalg som leder i Norges Bygdekvinnelag. Foto: Helle Cecilie Berger.

Ellen Krageberg er innstilt til gjenvalg som leder i Norges Bygdekvinnelag

Her er valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bygdekvinnelag.

Valgnemnda har innstilt på gjenvalg av Ellen Krageberg som leder i Norges Bygdekvinnelag for de neste to årene.

– Ellen er en dyktig og inkluderende leder, forteller Torunn Bjørge Solberg, leder i valgnemnda til Norges Bygdekvinnelag.

– Etter to år som leder i bygdekvinnelaget, opplever vi at Ellen gjør de andre i sentralstyret gode og trygge. Hun er flink til å lytte og har hele tiden klare mål for sitt og styrets arbeid, legger valgnemndas leder til.

AKTIVE ÅR

Det har vært to år med høy aktivitet i bygdekvinnelaget under Kragebergs ledelse. Prosjekter i denne perioden har skapt stort engasjement hos våre lokal- og fylkeslag. Som eksempler kan nevnes den felles dugnaden for å lansere den nye nettstedet norsktradisjonsmat.no og inkluderingsprosjektet KvinnerUT, der målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinner og tilflytteres deltagelse i lokalsamfunnet. Samtidig har det vært fokus på organisasjonsutvikling med organisasjonskurs, organisasjonsskole for lokale tillitsvalgte og kursing av valgkomiteer. 

– Gir landsmøtet meg tillit, gleder jeg meg til to nye år. Vi har fått til mye bra i fellesskap, som jeg ser fram til å videreføre og styrke i den neste perioden, om jeg blir gjenvalgt, sier Ellen Krageberg.

SAMMENSETTING AV STYRET

Valgnemnda har i sin innstilling til nytt styre i Norges Bygdekvinnelag hatt som mål å sette sammen personer som kan realisere våre interessepolitiske mål og utvikle oss som en god møteplass for aktive kvinner. De har også jobbet med å finne gode erstatninger for medlemmer av dagens styre som ønsker å tre tilbake etter god innsats i sitt styrearbeid.  

– Valgnemdna har sett etter kvinner med ulik kompetanse, interesser og erfaring. Vår innstilling er en helhetlig vurdering, og vi mener vi har kommet fram til det beste laget som skal fronte og lede Norges Bygdekvinnelag de neste årene, forklarer Solberg.   

 

For mer informasjon, kontakt:

Torunn Bjørge Solberg, leder valgnemnda - tlf. 413 10 046.

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRET 2018 til 2020

Ellen Krageberg, leder, Oppland

Liv Grøtte, nestleder, Trøndelag

Grethe Brundtland, styremedlem, Hordaland

Unni Skadsem, styremedlem, Rogaland

Marit Green Tymczuk, styremedlem, Vestfold

Jorun Henriksen, styremedlem, Akershus

Bente K. Pettersen, styremedlem, Troms

 

VARAREPRESENTANTER

Randi V. Rambjørg, 1. vara, Sogn og Fjordane

Inger Amb, 2. vara, Hedmark

Frøydis Bjerke, 3. vara, Aust-Agder

Bli medlem