Mange av dem som svarte på undersøkelsen var bekymret for GMOenes uheldige konsekvenser for natur og økosystemer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Mange av dem som svarte på undersøkelsen var bekymret for GMOenes uheldige konsekvenser for natur og økosystemer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Forbrukere vil ikke ha genmodifisert mat i butikkene

En ny undersøkelse viser at få forbrukere ønsker genmodifisert mat i norske matbutikker. Kvinner og folk med høy utdanning er mest kritiske.

Genmodifisert mat, GMO, setter følelsene i sving, men det har hittil vært lite forsking på hva norske forbrukere mener om dette. En ny undersøkelse fra januar og februar 2017 avdekker nå forbrukernes holdninger. 

- Resultatene i undersøkelsen viser at de fleste er enige med oss. Det er all grunn til fortsatt å være skeptisk til  genmodifisert mat i butikkene, sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag.

- Vi i Norges Bygdekvinnelag er ikke prinsipielt mot genteknologi, men vi er skeptiske til dagens GMO-er brukt i produksjon av mat og fôr. Per i dag har vi ikke tilstrekkelig kunnskap om langtidseffektene GMO-ene har på helse og miljø.

KVINNER ER MER SKEPTISKE TIL GMO

I undersøkelsen ble forbrukere spurt om sitt syn på genmodifisert mat:

I hvilken grad ønsker forbrukerne slike produkter på det norske matmarkedet? Hvilke positive trekk mener de denne teknologien har? Og har de noen betenkeligheter – i så fall hva er det som bekymrer?

Hovedfunnene i undersøkelsen var:

 • Mange hadde hørt om GMO, men få mente de hadde særlig kjennskap til selve teknologien.
 • Det var delte meninger blant forbrukerne om bruk av GMO i matproduksjon.
 • Kvinner er mer kritiske enn menn.
 • Folk med høy utdanning var i større grad negative og skeptiske enn dem med lav utdanning.
 • Yngre er mer positive enn eldre.
 • Nesten ingen vil ha genmodifisert mat i norske butikker. Kun 15 prosent av respondentene var positive.
 • Hvis GMO-produkter skulle bli en realitet, var det viktig for forbrukerne at produktene ble merket. Dette gjaldt også for produkter fra dyr som har spist genmodifisert fôr.
 • Forbrukerne er delte i synet om GMO-mat vil bli nødvendig for å produsere nok mat i verden i fremtiden. 31 prosent mente det blir nødvendig, 37 prosent mente det ikke vil bli nødvendig.
 • Det er også delte meninger om GMO vil føre til mer eller mindre bruk av sprøytemidler.
 • Forbrukerne er først og fremst bekymret for konsekvensene for naturen og økosystemene. Mange er også bekymret for konsekvenser for egen helse.
 • Forbrukerne ga uttrykk for et nyansert syn på bruk av teknologien. Totalt sett viste det kvantitative og kvalitative materialet imidlertid at usikkerhet og uheldige konsekvenser veide tyngre enn eventuelle fordeler for flertallet av de spurte.

RAPPORTEN 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort en undersøkelse om forbrukernes holdninger til GMO-mat på oppdrag fra Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge.

Rapporten baserer seg på både tall fra spørreundersøkelse og analyse av dybdeintervjuer.

REFERANSE

Annechen Bahr Bugge og Thea Grav Rosenberg: Fremtidens matproduksjon. Forbrukernes syn på genmodifisert mat: GMO-mat eller ikke? Oppdragsrapport nr. 2-2017. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kontakt:

Aina Bartmann, aina.bartmann@gmofrimat.no, Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge

Annechen Bahr Bugge, annechen.bugge@sifo.hioa.no, Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (tlf. 48 28 66 33)

Bli medlem