Irene K. Furulund. Foto: Ina-Kristin Tvete.
Irene K. Furulund. Foto: Ina-Kristin Tvete.

Kvinnedagen: Kjønnstyranniets forbannelse

Kvinner utsettes stadig for press og overgrep. Det er liten tvil om at 8.mars er en kampdag som fortsatt trengs.

Det finnes utfordringer for kvinner verden over. Norges Bygdekvinnelag mener vi fortsatt må jobbe med å synliggjøre urettferdighet og vanskelige situasjoner kvinner utsettes for. Til den utfordringen trenger vi så absolutt «Kvinnedagen».

- I Norge føler mange unge jenter et forventningspress som ikke er bra.
Vi er bekymret for presset unge jenter møter og sliter med til daglig. Noen snakker om at de ikke opplever aksept fra foreldrene. Andre føler de blir sett ned på når de ikke får bare toppkarakterer på skolen. Det følger press over alt - på skolen, i idretten og sosialt på fritiden. Når unge jenter sier at «jeg er så misfornøyd med kroppen min», «jeg føler at jeg ikke er god nok» og «jeg orker snart ikke livet mer» - da er det fare på ferde. Jakten på den perfekte kroppen gjør at kvinner slanker seg til døde. Det store forventningspresset gir seg utslag i psykiske og fysiske helseproblemer hos mange unge jenter, så mange at det er blitt et folkehelseproblem. Utviklingen angår oss alle og vi må ta ansvar for å bygge et samfunn basert på aksept.

- Omskjæring er et alvorlig helseproblem.
I flere land i Afrika er det utbredt med en kultur med omskjæring av små jenter og unge kvinner. Stort sett foregår inngrepet uten bedøvelse. Det må til en holdningsendring blant foreldre, familie og samfunn for å få satt en stopper for denne kjønnslemlestelsen. Grunnlaget for omskjæring ligger i kulturen, ikke i religionen. Opplysningsarbeid er viktig for å få slutt på omskjæring. For å endre oppfattelsen om at kvinner bare er respektable som omskjærte, må vi løfte fram de gode ambassadørene. Safia Y Abdi Haase viser oss at omskjæring er skadelig for kvinners liv og helse. Hun forklarer at veien bort fra omskjæring går via utdanning og kunnskap.   

For Norges Bygdekvinnelag er 8.mars en kampdag der det i dag er viktig å sette unge kvinners problemer og utfordringer på dagsordenen. Vi må støtte opp om de unge jentene som sliter og gi tilbakemelding om at «du er flott som du er», og vi må støtte opp om de unge guttene som står opp for sine medsøstre.

Det er på tide at kvinner opplever likeverdig behandling i samfunnet – på linje med menn.  

 

Irene K Furulund
Styremedlem  i Norges Bygdekvinnelag

Bli medlem