Distriktslag og lokallag

Enebakk Bygdekvinnelag ble nyoppstartet høsten 2014, og består av følgende styremedlemmer som ble valgt av årsmøte høsten 2016: Leder: Elin Slette Nestleder/studieleder: Gro E. Ruud Kasserer: Eva Kristoffersen Sekretær: Nina Kristiansen Web.ansv./Facebookansv.: Kjersti Nordby Styremedlem/varamedlem: Jane Rustad Styremedlem/varamedlem; Berit Orderud Skaug Styremedlem: Charlotte Thoresen Røkenes

Sider

Bli medlem