Fitjar Bygdekvinnelag

Aktuelt

Fitjar Bygdekvinnelag

Frå venstre Marit Bukholm Jorunn Kloster, Bak til høgre LilliAnn Drønem Ellen Rydland og Svanhild Kloster-

Fitjar Bygdekvinnelag

Pynta kyrkja til hausttakkefest 2020

Fitjar Bygdekvinnelag

Frå årsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag .Vigdis Aarre Olsen og LilliAnn Drønen

Sider

Hordaland
Kontaktinformasjon

Leder: LilliAnn Drønen
E-postper.dronen@haugnett.no
Tlf: 90 99 42 99

Bli medlem