Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

Årsmelding 2020/2021

 

Årsmøtet:

Ble holdt 14. oktober kl. 19.00 på Sem grendehus.  Det var 15 stemmeberettige tilstede.  Liv Kristin Brattum (stemmeberettiget) var representant fra Akershus Bygdekvinnelag.

Styret og komiteer har bestått av:

Leder:                                         Yvonne Skjulestad

Kasserer:                                    Ellinor Allergoth

Sekretær:                                    Unni Bue

Styremedlemmer:                       Fredrikke Hegnar von Ubisch

                                                    Hanne Walstad, facebookansvarlig

1. vara og studieleder:                Turi Aaby

2. vara:                                        Siri Eggesbø

 

Revisorer:                                   Anne Sophie Aaby og Liv Kristin Brattum

Valgkomite:                                 Guri Hafsten Aalerud (leder),  Inger Ann Hestad og Olaug Storløkken 

Vertinner:                                     Inge Solberg, Teidun Lyby, Marit Kværner og Lisbeth Yri Hagen

Intergreringsgruppa:                   Unni Bue, Bente Staff Brostrøm, Guri Hafsten Aalerud,

                                                       Lisbeth Yri Hagen, Siri Eggesbø og Isabella Marin Hanevold

 

Representasjon:

Akershus bygdekvinnelags digitale årsmøte:  Yvonne Skjulestad og Ellinor Allergoth

Holstmarks stiftelse:  Kari Ann Gunnerød

Unni Bue deltok på et medvirkningsmøte arrangert av Asker kommune om det frivillige kulturlivet i Asker.

Liv Kristin Brattum var styremedlem og studieleder i Akershus bygdekvinnelag til våren 2021.

 

Møter/Medlemskontakt :

Det er avholdt 8 styremøter, ett digitalt og resten ved vanlig fremmøte i henhold til gjeldende koronarestriksjoner.

 

På grunn av korona-pandemien har aktivitetsnivået i laget blitt svært redusert.  Vi fikk avholdt årsmøtet i okt.-20.  Elin Bue Jahn spilte fløyte for oss, og foruten årsmøtesakene sang vi og leder leste dikt.  Styret har hele tiden vært optimistiske og planlagt for flere medlemsmøter, men har stadig måttet avlyse.  På nyåret tok styret kontakt med hvert medlem på telefon for å prate litt og ønske godt nytt år.  Ellers har vi forsøkt å holde kontakten med medlemmene ved å sende ut månedlige brev med forskjellige innhold.  For at medlemmene kunne gjøre noe felles, selv om vi ikke kunne treffes, har vi sendt ut forslag til månedens middag.  Maten skulle så langt mulig basere seg på norske råvarer og relatere seg til årstiden.

15. sept.-21 kunne vi endelig arrangere kombinert medlems- og sonemøte.  Møtet ble holdt på Asker Museum.  Asker er et av 6 lokallag i sone 2 i Akershus distrikt.  Soneleder Bodil Berg møtte, samt 4 representanter fra Rælingen, 2 fra Bærum og 1 fra Nittedal/Hakadal.  Vi var totalt 32 fremmøtte.  Museumsbestyrer og styremedlem i laget, Fredrikke Hegnar von Ubisch, ledet oss på en kort omvisning.  Foredragsholder var forfatter Sølvi Wærhaug som viste lysbilder og fortalte om Minna Wetlesen: "Bondekona som startet kvinnekampen".

 

Grupper og kurs:

Snekkerkurs:  Snekkerkurset som ble avbrutt våren 2020 startet igjen i oktober.  Vi rakk å møtes 6 ganger før det igjen var nedstengning.  Neste kurs er planlagt etter jul.

 

Inkluderingsgruppa:  

Vi har bare hatt et tiltak med invandrerne i beretningsåret.  På grunn av smittesituasjonen ønsket Folkeuniveristetet å begrense kontakten med folk utenfor skolen mest mulig.  22/9-21 startet vi opp igjen og hadde epleplukking på Leangen gård.  Det møtte opp 11 innvandrere og 2 lærere fra Folkeuniversitetet samt 4 av våre medlemmer.  Med så mange plukkere var jobben raskt gjort så det ble tid til både kaffepause, sang og lek.

 

Dyrk selv gruppe:

Etter inspirasjon fra medlemsbladet vårt, startet vi  i april en gruppe med 8 entusiasitiske hagedyrkere.  Vi møttes en gang i måneden på rundgang hos de forskjellige medlemmene.  Det var imponerende å se hva de kunne få til både i bitte små hager og i litt større skala.  Gode råd svirret rundt i luften om alt fra kompostering til frøsanking.

 

Håndarbeidsgruppa:

Har hatt flere møter i perioden.  Noen ganger hos medlemmer med god plass og noen ganger til og med ute!

 

Medlemmer:

Laget har 39 medlemmer.  To medlemmer har meldt seg ut og en har meldt seg inn i beretningsåret.

 

Styret vil gjerne takke alle medlemmene for positivitet i en vanskelig situasjon og håper at vi i kommende periode komme tilbake i "god, gammel" gjenge.

 

Asker Bygdekvinnelag 22. sept. 2021.

 

Yvonne Skjulestad, Frerikke Hegnar von Ubisch, Ellinor Allergoth, Unni Bue, Hanne Walstad.