Årsmeldinger

Årsmelding for Asker Bygdekvinnelag 2016/2017
ÅRSMELDING FOR ASKER BYGDEKVINNELAG 2016/2017.
Årsmøtet ble holdt onsdag 19. oktober 2016 på Hvalstad gård.
15 stemmeberettigede medlemmer var til stede.
Leder Turid Myklebost ønsket alle velkommen til møtet.
Følgende personer har fungert i styrer og komiteer:
Leder og sekretær:                 Turid Myklebost
Nestleder:                              Inger-Ann Hestad
Kasserer:                              Torgunn Hamre Berger
Styremedlemmer:                   Marianne Liberg og Britt Larsen
vara                                       Unni Bue 
vara                                       Marit Kværner
Hovedvertinne og koordinator:   Inger-Ann Hestad
Vertinner:                                Grethe Kleven, Bente Brostrøm og Ellinor  Allergoth
Varavertinner:                          Reidun Lyby og Lisbeth Yri Hagen
Suppologene:                          Reidun Lyby, Marit Kværner, Lisbeth Yri Hagen
                                              Liv Kristin Brattum 
Tur- og teaterkomite:                Turi Aaby og Kari Ann Gunnerød
Holtsmarkstiftelsen:                 Kari Ann Gunnerød
Museums- og NaKuHel
 kontakt:                                  Inger-Ann Hestad
Åpen gård komite:                    Anne Sophie Aaby
Revisorer:                                Turi Aaby og Guri Hafsten Aalerud
 
Representanter til Akershus Bygdekvinnelags årsmøte:  Torgunn Hamre Berger,  Britt Larsen   og Turid Myklebost
Ansvarlig for ABKs internettside:   Turi Aaby og Bente Brostrøm
Face-book ansvarlig:                    Inger-Ann Hestad
Valgkomite:                                 Liv Kristin Brattum, leder, Lisbeth Yri Hagen
                                                  Ellinor Allergoth
                                                
Komite for «Bygdekvinnelaget åpner bygda»:
                                                   Unni Bue, Bente Brostrøm, Lisbeth
                                                   Yri Hagen og Inger-Ann Hestad.
                                                   Denne komiteen går over til å hete Kvinner-UT
                                                   komiteen etter årsmøtet.                 
Komite for «Bygda i bevegelse»:     Inger-Ann Hestad, Torgunn Hamre
                                                   Berger, Turid Myklebost og Unni Bue.
                                                   Denne komiteen avslutter sitt arbeide etter
                                                   årsmøtet og fortsetter sin aktivitet i
                                                   Samarbeid med NAKuHel og Semiaden.
                                          
MØTER OG ARRANGEMENT
2016.
Kafedrift og baking i bakerovn i Bryggerhuset på Tveiter gård, ble gjennomført to ganger i løpet av høsten.
Stor interesse for boller og brød bakt i bakerovn, mange mennesker innom i løpet av dagen.
09. november 2016
Bygdekvinnenes dag ble feiret i Smia på HaKuHel og leder Turid Myklebost ønsket velkommen. 17 personer var tilstede og serveringen var tradisjonen tro, ost, kjeks og rødvin.
Vi hadde besøk av en representant for en organisasjon som heter; Bedre helse.
Han orienterte om hjelpemidler som kunne hjelpe for rygg og muskelplager.
Eier av Garnstua i Asker, Ellen Wessel fortalte ivrig om butikken og forskjellige typer garn og vi fikk garn og oppskrift av henne til å hekle grytelapper. 
Det var loddsalg og møtet ble avsluttet med litt informasjon og sang.
10. desember 2016.- Bygdekvinnelaget åpner bygda var på Folkeuniversitetet og lagde julekurver og dørpynt og hørte på hverandres juletradisjoner. 
14. desember 2016- Adventsmøte på Smia, NaKuHel
Det var 14 damer samlet til møtet. Det ble kviss, julefortelling og noe å bite i.
Av loddpengene gav vi kr. 500,- til Mosambik prosjektet.
11. januar 2017. Medlemsmøte i Yggdrasil på NaKuHel kl. 19.00. Åpent møte, ta med en venn eller nabo. Tema for kvelden var; Syng med oss. Det var 12 personer tilstede og det en fin sangkveld med enkel servering og loddsalg. 
10. februar 2017- Eftasverd på Asker museum kl. 19.00. 41 personer stilte opp.  Det ble servert spekemat med tilbehør som var tilberedt av styret. Arne Larsen fortalte glimt og gløtt fra livet sitt som baker i Heggedal og tiden som toppidrettsutøver. Det ble servert kaffe og is-kake. Inger-Ann Hestad og Turid Myklebost hadde laget en kviss om Asker og det engasjerte.     
14. februar 2017. Huldas bursdag på Asker museum kl. 19.00
Asker museum er hovedarrangør men vi er samarbeidspartnere som lager og serverer soddsuppe og kaker. Vi tar også imot inngangspenger. Museet inviterer lokale danselag, gammeldansgrupper og det er et åpent møte for alle. Danselagene står for underholdningen. Ca 100 personer var innom.
19. februar og 5. mars 2017. Baking i bakerovn i Bryggerhuset på Tveiter og salg av boller og brød fra bakerovnen
13. mars 2017 Fellesmøte med Bærum bygdekvinnelag og Asker- og Bærum bondelag i Vinkelgården, Wøyen Gård. Bærum var arrangør. Tema for kvelden var «Beretningen om Ottar fra Hålogaland, En setning som førte til at norsk jordbrukshistorie måtte skrives om». Trine Amalie Sjøvold var foredragsholder. Det var 10 personer fra Asker bygdekvinnelag som var på møtet.
19. april 2017. Medlemsmøte i Smia på NaKuHel kl.19.00. Det var et åpent møte med tema; Hva bør kvinner i vår alder gjøre for å holde oss i fysisk form? Fysioterapaut Kjersti Tofte Faksvåg, holdt et supert foredrag om hvor viktig det er å holde seg fysisk aktiv og med spesielt fokus på ryggen. Det var 19 damer som deltok.  Det var en enkel servering og utlodning.
17.juni 2017 -Årets sommertur gikk til Thorbjørnrud hotell på Hadeland – Norges mest selvforsynte hotell. Det var 32 damer som var med på turen. Første stopp var på Thorbjørnrud hotell. Hvor vi fikk et foredrag om Thorbjørnsruds konsept, smake på egenprodusert Cheddar og en nydelig lunch. Deretter gikk turen til Øvre Kjekshus gård hvor vi fikk se fedrift, en fin gåtur til et utsiktspunktog avsluttet med kake og kaffe under tuntreet. Bærum bygdekvinnelag sto som arrangør av turen. 
28. august 2017- Bygda i bevegelse arrangerte blåbærtur og 21 kvinner deltok.  
10. september 2017 Semiaden- .Vi deltok på Semiaden.- Asker bygdekvinnelag stod på post nr. 21 denne søndagen. Vi delte ut vervebrosjyrer for Asker bygdekvinnelag. Det var en enkel kviss og alle hadde mulighet til å kaste på stikke.
17. september 2017 Høsttakkefest på Asker museum.Asker bygdekvinnelag hadde også i år stand/kafè med salg av sveler og hjemmebakte kaker. Maling av korn og lompebaking var en populær aktivitet for de minste. Laget solgte også agurker og urter fra lokale produsenter. Det var fint vær og mange mennesker var innom.
I løpet av oktober blir det også i år epleplukking på Leangen gård i regi av Bygdekvinnelaget åpner bygda.
20. september 2017 Sonemøte i sone 2, Heimen Grendehus, Sorenskriverveien 7, 2005 Rælingen.
På programmet var de; Norsk tradisjonsmat og Kvinner-UT, det var ingen fra Asker som kunne møte.
18. oktober 2017 Årsmøte i Verkstedsbyggningen,kl.19.00.
 
REPRESENTASJON PÅ MØTER OG KURS/ORGANISASJON
24. januar. Turid Aaby og Bente Brostrøm var i Oslo, NBK sitt kontor, på Hjemmesidekurs. Inger-Ann Hestad var på face book kurs.  
11. og 12.mars 2017.  Akershus Bygdekvinnelags årsmøte var på Aaraas Gård, Årosveien 307, 1480 Slattum. Torgunn Hamre Berger, Britt Larsen og Turid Myklebost var delegater.
ANDRE AKTIVITETER
Håndarbeidsklubb med bl.a. strikking og hekling. Kontaktperson Turi Aaby
Representanter fra styret har deltatt ved runde» fødselsdager.
Astrid Therese Jøssung var 90 år 4. april og Oddbjørg Christiansen var 80 år 10. juni.
Det har vært avholdt 6 styremøter, i tillegg er telefon og e-post mye benyttet.
Vi er nå tilgjengelig på face-book.
Vi har skaffet oss VIPPS som betalingsform.
Laget teller nå 47 medlemmer.
Styret takker for godt samarbeid, og ønsker alt godt for laget i årene som kommer.
Asker bygdekvinnelag
Turid Myklebost
sekretær
Bli medlem