Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

Årsmøtereferat


Årsmøtet 2020 ble holdt på Sem grendehus, onsdag 14. oktober

Årsmøtereferat

Tilstede 4 fra styret + 11 medlemmer.

1.  Leder Yvonne Skjulestad ønsket velkommen.

     Elin Bue Jahn spilte 3 flotte stykker på fløyte.

2.  Innkalling og saksliste: godkjent.

3.  Valg av møteleder:  Ellinor Allergot.

4.  Valg av referent:  Anne S. Aaby

5.  Valg av 2 medlemmer + leder til å underskrive protokollen:  Torild Fossnes, Reidun Lyby + leder.

6.  Behandling og gjodkjenning av årsmelding v/Unni Bue.

     Kommentarer: - rettelse:  ikke Inger Lystrup, men Inger Lyster vedr. adventsmøtet.

7.  Behandling og godkjenning av revidert regnskap v/Ellinor Allergot:

     overskudd kr. 9.357,79 - stort bedrag fra medlemsmøtene

     kommentarer:  - tilskudd internt:  bidrag fra medlemmer

     - revisorene og kasserer må underskrive regnskapet og datere.

8.  Arbeidsplan v/Ellinor Allergot.

     Punkt 2:   Integreringsarbeid -  vi ønsker å formidle noe om norsk kultur gjennom 4 samlinger med ulike tema.

     Punkt 3:   Kursvirksomhet -  snekkerkurs, ønsker også matkurs eller kjøkkenhagekurs.

     Punkt 4:   I Nye Asker er det 3 bygdekvinnelag: Asker Bydekvinnelag, Hurum Bygdekvinnelag og Røyken Bygdekvinnelag.

     Punkt 5:   Rekruttering:  9 nye medlemmer.

     Punkt 6:   Forslag om turgruppe.

9.  Budsjett v/Ellinor Allergot

     kommentarer: -  bevist ingen inntekter på kurs.

     Utgifter - vedr. NBK-ACWW og hjelpefondet får dobbelt neste år.

     - fylkesårsmøtet i mars - kanskje det blir nettmøte?

     Vedtak:  sette av 1.500,- til fylkesårsmøtet

      redusere interne prosjekter til kr. 3.500,-

10. Behandle styrets forslag ang. kontingenten til NBK v/Unni Bue:

      Asker Bygdekvinnelag sendte inn et forslag til fylkesårsmøtet 2020.

      Distriktsonestyretmøte skal ta opp forslaget i nov.

      Saken gjelder ifb. årsmøtet i NBK, hvor det ble vedtatt at kontingenten ble på 680,-

      og at ingen kontigent blir refundert til lokallagene.

11. Innkomne saker:  - ingen.

12. Valg

      Resultat:  

      Leder:  Yvonne Skjulestad

      Styremedlemmer :  Fredrikk Hegnar von Ubisch - ny (2år)

                                     Hanne Walstad - ny (2 år)

                                     Unni Bue - ikke på valg

                                     Ellinor Allergot - ikke på valg

       Varamedlemmer:   1. vara:  Turi Aaby

                                      2. vara:  Siri S. Eggesbø

        Vertinner:               Reidun Lyby, Inge Solberg, Marit Kværner og Lisbeth Yri Hagen, alle for 1 år

        Innvandringsgruppen:  Unni Bue, Bente Staff Brostrøm, Guri Hafsten Aalerud, Lisbeht Yri Hagen og Isabella Hanevold. Alle for 1 år.

        ABK`s hjemmeside, ansvarlige:  Turi Aaby og Bente Staff Brostrøm, begge for 1 år.

        Holstmarks stiftelsen:  Kari Ann Gunnerød

        Revisorer:  Anne S. Aaby og Liv Kristin Brattum, begge 1 år.

        Ny valgkomite:  Inger Ann Hestad, 2 år igjen, Guri Hafsten Aalerud 1 år igjen.

Liv Kristin Brattum hilste fra Akershus og NBK.

Servering:  rundstykker.

Leder takket for tilliten, leste dikt og vi sang "Jeg er havren".

Ref.:  Anne Sophie Aaby