Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

Yvonne og Tom klare for kveldens møte!

Jeanette og hennes medhjelper!

Jeanette og hennes "lærling"

Jeanette og Tom med en liten påskjønning, kortreiste grønnsaker og egg"

Jeanette og Tom med en liten påskjønning !

BEREDSKAPSMØTE

NYTTIG OG HYGGELIG MØTE OM BEREDSKAP

Med Covid-pandemien, krigen i Ukraina og stadige cyberangrep i friskt minne, fikk vi under møtet nyttig påminnelse om at beredskap fortsatt er høyaktuelt i dagens Norge.  Jeanette Juul Jensen fra Norsk Totalforsvarsforum og Tom Labråten fra Sivilforsvaret orienterte om hvordan de respektive arbeider med beredskap.

Bedreskap betyr å være forberedt på plutselige hendelser, noe som kan ramme oss alle.

Vi ble minnet om at i tillegg til myndighetene har vi alle et ansvar for å ha god beredskap i tilfelle vi skulle bli utsatt for uventede hendelser.  Å ha et beredskapslager av de nødvendigste tingene vi trenger i hverdagen er noe vi alle må ta ansvar for.  Vi bør sørge for å ha et lager av vann, mat og annet som kan være til nytte dersom vi skulle miste strøm og vann for eksempel.  Dette bør være et lager som holder til 3 dager.  I tillegg bør vi også vite hvor vi kan søke tilflukt dersom det skulle bli nødvendig.

Myndighetene har selvfølgelig et overordnet ansvar for sikkerhet og beredskap, men da Covid-19 viruset kom til Norge fikk vi erfare at beredskapen ikke var tilstede i tilstrekkelig grad.  Å betrakte dette viruset som en vanlig influensa fikk dramatiske konsekvenser for hele samfunnet.  Vi får håpe at vi står bedre rustet som samfunn dersom noe lignende skulle skje.

Vi ble også orientert om situasjonen i Asker, og den ble betegnet som meget god av Sivilforsvarets mann.

Etter god orientering fra foredragsholderne, ble det åpnet for spørsmål fra de fremmøtte.  Spørsmålene dreide seg mye om varsling og om hvor man kan søke tilflukt.

Jeanette og Tom ble takket med en kasse kortreiste grønnsaker og egg, noe de så ut til å sette pris på!

Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og hyggelig prat.