Siv Tove Andersson

MØTESESONGEN 2019 er igang!

Årets første møte ble holdt på Smia, NaKuHel den 11. januar.

Kveldens foredragsholder var Siv Tove Andersson som fortalte fra sin nye bok om Gjellebekk Skanse og Karl XIIs mislykkede felttog mot Norge.  Et veldig interessant foredrag om noe som har hendt i vårt nærmeste nabolag!  Ellers tok lederen  opp lagssaker,  og kaffe ble det også!

  • Nok et hyggelig møte!
Bli medlem