Hopp til hovedinnhold

Asker Bygdekvinnelag

To gamle travere

VELLYKKET ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt på Hvalstad gård den 12. oktober med nokså godt fremmøte.

Møtet ble åpnet av leder.  Innkalling og saksliste ble godkjent.  Valg av møteleder og referent ble henholdsvis Ellinor Allergot og Hanne Walstad.  Årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan og budsjett ble også vedtatt.

Valget ga følgende resultat:

Leder:  Yvonne Skjulestad

Styremedlemmer:  Unni Bue (ikke på valg), Ellinor Allergot (ikke på valg), Fredrikke Hegnar von Ubisch (gjenvalgt), Hanne Walstad (gjenvalgt)

Varamedlemmer: 1. vara Reidun Langlo (ny), 2. vara Isabella Marin Hanevold

 

Turi Aaby, 1. varamann, forlot styret etter mange år og fikk en hyggelig og rørende tale fra Yvonne sammen med blomster.  

Årsmøtet ble avsluttet med servering og hyggelig prat.