Om Bø Bygdekvinnelag

Bø bondekvinnelag blei stifta i 1931, og i 2002 skiftet det til Bø bygdekvinnelag.

 

Bygdekvinnelagets visjon er ein møteplass for aktive kvinner.
Laget ynskjer å vere ein organisasjon som fleire kan ha lyst til å vere med i. Helse, aktivitet og tradisjoner innenfor mat og hånverk er ein av dei viktigaste tinga laget arbeider med.
Ellers engasjerar bygdekvinnelaget seg i mange aktuelle saker som me meiner bør vera viktig for å ha eit godt bygdemiljø. Laget arrangerar også kurs, bl.a. håndarbeid, kling, potetlefse og flatbrød.

Me har møte stort sett siste tirsdag i månaden og møta blir for det meste halde på Bø Frivilligsentral.
Annonsering skjer i Bø Blad torsdagen i veka føre, på Bø bygdekvinnelag si heimeside og på facbook.

Bø bygdekvinnelag ynskjer alle bygekvinner – ung og gamle – velkomne inn i laget.
Meiner du dette er noko for deg – håper me du tek kontakt med ein av oss i styret.
Styret 2018:Helga Eika (leiar) – Anne Grethe Hegnastykket (nestleiar)- Silje Hegnastykket (sekretær)- Aslaug Flatebø Haugeland (kasserar) – Bjørg Idland  (styremedlem).

Bli medlem