Alle generasjoner Foto: Jorunn Sekse
Alle generasjoner Foto: Jorunn Sekse
Grilling på Sekse Foto: Jorunn Sekse
Grilling på Sekse Foto: Jorunn Sekse
Natursti Foto: Jorunn Sekse
Natursti Foto: Jorunn Sekse
Alltid godt med mat Foto: Jorunn Sekse
Alltid godt med mat Foto: Jorunn Sekse

Grilling og Natursti på Sekse. Arr. i 4 årstider 4 turar.

Børve og Sekse bygdekvinnelag arrangerte Grilling og Natursti på Sekse som ein av aktivitetane i 4 årstider 4 turar

Norges Bygdelvinnelag lyste ut midlar til å arrangere 4 turar 4 årstider.http://www.bygdekvinnelaget.no  Me søkte og fekk midlar. Dette er fyrste aktivitet.

Me samlast ved løa hjå Valborg og Johan på Sekse. Me grilla og hadde kaffi og kaker.  Alle borna som var med og gjekk natursti fekk premie.

Fleire generasjonar møtes og me hadde ein sosial og kjekk ettermiddag i lag.  Fleire nemnte at dette måtte me gjere igjen. 

Takk till alle som møtte!  

 

 

Bli medlem