Åsmøte

Velkommen til årsmøtet onsdag 11. november 2020
 

Tid: kl.18.00
Sted: Kafe Henrik, Panorama

Dette er åpent for alle, så inviter med deg noen! Du får en smak av vår nydelige lammefrikassé, kaffe og kaker.
Etter årsmøtet blir det et foredrag med Ingrid Grene Henriksen: «Reduser bruken av plast»
Ikke-medlemmer kan også være til stede på årsmøtet, men de har ikke stemmerett.
Medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.
Saksliste:
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av referent
Sak 4 Valg av to som sammen med møteleder skriver under protokollen
Sak 5 Forslag til årsmelding for 2020.
Sak 6 Revidert regnskap for 2020, legges fram på årsmøtet
Sak 7 Forslag til budsjett for 2021
Sak 8 Forslag til aktivitetsplan for 2021. Innspill ønskes!
Sak 9 Innkomne saker
Sak 10 Åpen post – Her kan du komme med ris, ros og generelle kommentarer.
Sak 11 Valg – Forslag til verv. legges fram på årsmøtet.
Gi melding til ledergruppa dersom du vil ha den tilsendt årsmøtepapirer i posten!

Med vennlig hilsen
ledergruppa i Eidsvoll Bygdekvinnela

Bli medlem