Det nye styret, Britt Padøy. Ellen Rydland. Toril Lyngvær. Ingrid Træet. LilliAnn Drønen og vararepresentant Solfrid Sandvik.

Bilder frå styremøte 9 nov. 2016

Første styremøte etter årsmøtet og valg av nytt styre. Idag var både gamle og nye styremedlemmer med, hadde ein liten avskjed for LilliAnn Drønen som slutta som leiar. og Berit Sæbø slutta som styre medlem.

Bli medlem