Fitjar Bygdekvinnelag

Aktuelt

Styret for 2018.

Fitjar Bygdekvinnelag

Pakker rot grønnsaker i posane

Bygdekvinnene deler ut smaks prøver. LilliAnn Drønen, Solfrid Sandvik o g Kjellfrid Bremskau

Fitjar Bygdekvinnelag

Fruktgraut med heilgryn. Laga av LilliAnn Drønen

Fitjar Bygdekvinnelag

Solveig Hamre Fitjar og Karin Korsvik, Bilde er tatt av LilliAnn Drønen

Sider

Hordaland
Kontaktinformasjon

Leder: LilliAnn Drønen
E-postper.dronen@haugnett.no
Tlf: 90 99 42 99

Bli medlem