Årsmøte

Minnar om årsmøte torsdag 20. oktober kl. 19.00 på Åsberg hjå Anette.

Håpar å sjå mange av dykk på årsmøte på torsdag, det blir ein gild kveld med koslege damer og god servering. 

Vanlege årsmøtesaker.

Valkomiteen har fått kandidatar til alle verva, så de treng ikkje vere "redde" for å bli pressa inn i eit verv om de ikkje ynskjer det.

Ingebjørg og Eva syner bilde frå fjellturen dei var på i august saman med NBK og Sigrid Henjum.

Vel møtt !

Bli medlem