STYRET I GJERPEN BYGDEKVINNELAG

STYRET I GJERPEN BYGDEKVINNELAG 2018 - 2019

STYRET FOR 2018 - 2019:

LEDER: INGUNN GÅSODDEN, mobil 91 61 82 01,

e.post: ingunn@gasodden.net 

KASSERER: ANITA BALLESTAD, mobil 41 41 36 14,

e.post: anita.ballestad@skien.kommune.no

SEKRETÆR: METTE SVEINSEN, mobil 41 51 21 25,

e.post: mettsvei@online.no

STYREMEDLEM: INGUNN RIIS, mobil 48 04 29 96,

e.post: ing-rii@online.no

STYREMELDEM: KERSTIN BALLESTAD, mobil 94 08 80 39,

e.post: dag.ballestad@gmail.com

Ta kontakt med oss for tips til møter og innspill til laget!

Bli medlem