BYGDEKVINNELAGET INVITERAR TIL TUR!

Frå 02.04.19 – til 13.04.19 vert det arrangert eit internasjonalt kvinnetreff under organisasjonen «The AssociatedCountry Women of the World” I Melbourne, Australia.

 

Det er fire som har meldt seg på frå Sogn og Fjordane. Frå Gloppen Bygdekvinnelag er to påmelde, frå Innvik Bygdekvinnelag ei, og frå Viksdalen Bygdekvinnelag ei. Så dette må ein seie er flott frå Sogn og Fjordane. Er det fleire som vil reise så er der plass. Påmeldingsfristen er 15. september, men der er begrensa med plassar, så først til «mølla» osv

Om de ynskjer meir informasjon om arrangementet finn de det ved å lese BYGDEKVINNER utgåve 2-2018.

Bli medlem