Velkomen til Gloppen Bygdekvinnelag si heimesida

Styret i Gloppen bygdekvinnelag vil ynskje velkomen til heimesida vår. Her vil du finne informasjon om Gloppen bygdekvinnelag t.d. årsmeldingar,møteplan og komande hendingar. I tillegg vil vi legge ut informasjon og bilete frå aktivitetar. Medlemane vert oppmoda om å kome med innspel til sida.

Dersom det er stoff du vil ha publisert, ta kontakt med :

Grete Liv Tisthamar tlf: 41690050. e-post- grete.tisthamar@enivest.net

Elfrid Rauset Håheim tlf: 46651441 e-post- elfridrauset@hotmail.com

Olin Astrid Austrheim tlf: 92882199  e-post-olinaustrheim@gmail.com

Bli medlem