Grethe Bruntland

Årsmøte 2019

Besøk av Grethe Bruntland og lagets årsmøte

Før årsmøtet blei satt på Strand Kultur- og Grendehus hadde vi invitert styremedlem i NBK Grethe Bruntland. Ho fortalte fra sin tur og synte bilder fra NBK sitt prosjekt i Guatemala.

På årsmøtet fikk styret denne sammensetning for 2020:

Leder: Vera Tinnes Solaas

Nestleder: Laila Glittenberg Moen

Sekretær: Ingrid Haave Kaste

Kasserer: Astrid M. Haukvik

Styremedlemmer:

Olaug Røste Mork

Gerd Smylingsås

Vara: Alfhild Yli og Lise Wiik

 

Bli medlem